«Hva med oss?» kursene, for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Film om Hva med oss? på mange språk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.