Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Liste over høringsstanser:

Barneombudet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet  

Deltasenteret

Den Polytekniske Forening

Det kgl.selskap for Norges vel

Det norske hageselskap Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) 

FAFO

Fagforbundet

Fellesforbundet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)

Forum for Kommunale Planleggere Forum for plan- og bygningsrett Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljødirektoratet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund