Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Faridah Shaoor åpnet dagen. 

Faridah Shaoor åpnet dagen. 

Tirsdag 20. september hadde Abloom seminar om flyktninger med funksjonsnedsettelse. Vi fikk høre historiene til flyktninger i Syria og her i Norge.

Flyktninger med funksjonsnedsettelse er en glemt gruppe. Alt for ofte stiller mennesker som av ulike grupper trenger ekstra hjelp og assistanse bakerst i køen. De får de dårligste tilbudene og lider mest. Det burde vært omvendt.

Stortingsrepresentant snakket
Det var budskapet fra samtlige innledere på seminaret “Personer på flukt med nedsatt funksjonsevne”. Lise Kristoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, var en av dem som holdt innlegg på seminaret. Hun trakk fram et tall som sikkert vil overraske mange: 15 prosent av befolkningen i verden har en funksjonsnedsettelse. Dette er også det offisielle tallet som FN opererer med når det gjelder personer på flukt. Men i realiteten kan tallet være høyere, ikke minst for flyktninger fra krigsområder som Syria.


– Synliggjøring er viktig
Også Ann-Marit Sæbønes, som har jobbet med spørsmål knyttet til funksjonsnedsettelse i flere tiår, var opptatt av å løfte fram og synliggjøre den utsatte gruppe flyktninger med funksjonsnedsettelse. Hun tok, i likhet med Lise Kristoffersen, til orde for at det bør skje en kartlegging av alle flyktninger når de ankommer Norge slik at mottakene og kommunene får informasjon om eventuelle funksjonsnedsettelser. Bare slik kan vi sikre at flyktningenes rett til spesielle helsetjenester og annen tilrettelegging blir ivaretatt.

På seminaret deltok også forsker Berit Berg, en av pionerene på feltet funksjonsnedsettelser og minoriteter, Silje Vold fra Plan Norge og frivillig Raifeh Albaleh. Flere flyktninger deltok også, både som frivillige og i programmet.