Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Abloom får nye grupper til å delta på kulturtilbud og andre aktiviteter. 

Abloom får nye grupper til å delta på kulturtilbud og andre aktiviteter. 

Byrådet i Oslo la i går fram sitt forslag til budsjett for 2017. Abloom er glade for støtten vi får, men dessverre er støtten alt for liten sett i forhold til den innsatsen Abloom gjør for innbyggerne i Oslo.

– Det er Ablooms fortjeneste at minoriteter med funksjonsnedsettelse blir synliggjort.

Det sa forsker Berit Berg på seminaret «Personer med funksjonsnedsettelse på flukt», som Abloom arrangerte 20. september, 

Det er vektige ord fra en av de få ekspertene på dette feltet, og en person som har arbeidet med flyktninger og innvandrere siden slutten av 1970-tallet.

Innsats for barn med funksjonsnedsettelser
Abloom er den eneste aktøren som har lyktes med å få minoritetsspråklige familier og minoriteter med funksjonsnedsettelser til å møte opp i stort antall på en filmfestival. Dette er målgrupper som vanligvis ikke deltar på denne typen kulturtilbud. Det er snakk om familier som lever under fattigdomsgrensen og isolert fra storsamfunnet.

Disse to målgruppene er til sammen tallrike i Oslo kommune. Tall fra SSB viser at flere familier enn før lever i fattigdom, og mange av dem er innvandrere. Når vi samtidig vet at Oslo har den høyeste innvandrerandelen i Norge, er det klart at behovet for våre aktiviteter er stort.

Stor forebyggende effekt
Abloom har de siste årene utvidet virksomheten fra å være en filmfestival til også å bli en medlemsorganisasjon som jobber på grasrota. I tillegg driver vi med filmproduksjon.

Vårt arbeid som medlemsorganisasjon kommer mange innbyggere i Oslo kommune til gode. Vi jobber med familier, barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt flyktninger og asylsøkere. For disse målgruppene har vi en rekke aktiviteter og tilbud som bidrar til integrering, skaper sosial kontakt og møteplasser og virker forebyggende når det gjelder helseproblemer og sosiale problemer.

Med tanke på den samlede forebyggende og integrerende effekten av våre aktiviteter mener vi Oslo kommunes politikere bør øke støtten til Abloom mer enn det det er lagt opp til i årets budsjett.    

Vårt arbeid er også viktig for offentlige aktører. Hver måned får vi flere henvendelser om informasjon og faglig påfyll. Abloom sitter i Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune. Dette er noen av dem som har søkt råd fra oss i år: Helseetaten, Plan Norge og Stovner politi stasjon. 

Her er noen reaksjoner på Abloom sitt arbeid fra våre samarbeidspartnere og publikum: 

– Takk for et fint program under Abloom filmfestival 19.11. Dere viser fine dokumentarfilmer under seminarene Mari visste også  dokumentar som jeg gjerne vil se igjen. Film sier ofte mer enn ord.

Kari Stensli fra Frambu, Norge største kompetansesenter for sjeldne diagnoser

– Gratulerer så mye med vel overstått filmfestival. Og takk igjen for at Helseforum fikk delta med stand. Det var lærerikt, nyttig og ikke minst utrolig morsomt å delta på åpningsdagen. Flott program og setting!

Elisabeth Bøe, Helseforum for kvinner

–  Gratulerer så mye med vel overstått festival. Dette har du virkelig fortjent. 


Abloom er åpen for alle. 

Abloom er åpen for alle. 

Statped sørøst, fagavdeling hørsel / Department of Hearing Impairment

–  Fikk med meg programmet nesten fra start og til etter ”Brevet til Jens”. Og det var veldig bra. Jeg likte veldig godt mamma-brukerstemmen J Og det er jo gøy at det kom så mange.

Oslo universitetssykehus ved Lærings- og mestringssenteret barn og Seksjon for likeverdig helsetjeneste

Les også: Fører folk sammen i kinosalen (Handikappnytt sin artikkel om Abloom)