Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Stopp hatprat-kampanjen er en del av et europeisk nettverk av kampanjer. På bildet: Aksjon mot hatprat i Tyskland i 2014.

Stopp hatprat-kampanjen er en del av et europeisk nettverk av kampanjer. På bildet: Aksjon mot hatprat i Tyskland i 2014.

Abloom har inngått samarbeid med Stopp hatprat-kampanjen. 25. november blir det workshop på Abloom filmfestival!


Hatprat har kommet stadig mer i fokus som samfunnsproblem de siste årene. I 2014 opprettet Europarådet en europeisk kampanje mot hatprat. Det ble raskt bestemt at det skulle opprettes nasjonale kampanjer over hele Europa, og det finnes nå nasjonale kampanjer i mange land.  

Stopp Hatprat-kampanjen i Norge tok kontakt med Abloom, og 18. august hadde vi et møte med kampanjerådgiver Eirik Rise. Det resulterte i at vi ble enige om et samarbeid.

Stopp hatprat-kampanjen jobber gjennom workshops, kampanjeaktiviteter og arrangementer for å forebygge alle former for hatytringer, også mot personer med funksjonsnedsettelser.

På møtet med Eirik Rise ble vi enige om at vi arrangerer et sideprogram for videregående skoler om hatprat på Abloom Filmfestival. Det skjer 25. november på ungdommens dag i sal 4 på Saga Kino fra kl 12:00 til kl 14:00. Det blir blant annet en workshop ledet av Stopp hatprat og Unge funksjonshemmede. Det blir filmvisninger, blant annet av filmen “Unge tanker om arbeidslivet”.