Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Det nye Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo ble utnevnt 6. april. 18. mai var det møte i Rådhuset.

Det nye Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo ble utnevnt 6. april. 18. mai var det møte i Rådhuset.

Faridah Shakoor, direktør i Abloom, ble tidligere i år utnevnt til å sitte i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo.

Bystyret valgte 6. april i år nytt råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Faridah Shakoor ble valgt inn som vara. Det er Abloom glade for. Medlemmene velges for fire år av gangen.  

I Rådet er medlemmene blant annet blitt presentert for Handlingsplanen for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo og ble bedt om å komme med innspill.


Abloom-direktøren på sitt første møte som vara i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo

Abloom-direktøren på sitt første møte som vara i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo

Faridah Shakoor er, som i flere andre sammenhenger, eneste person i rådet med spesialkompetanse på minoriteter med funksjonsnedsettelser og deres familier. Shakoor har derfor benyttet anledningen til å komme med en rekke innspill og forslag som har å gjøre med minoriteter og deres spesielle situasjon og særskilte utfordringer.

Abloom ser fram til det videre arbeidet i Rådet.

Bakgrunn:
Oslo kommune opprettet sitt første brukerråd for funksjonshemmede på begynnelsen av l980-tallet. I 1996 ble rådet for funksjonshemmede i Oslo opprettet som et fast utvalg etter lov om kommuner og fylkeskommuner. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

6. april oppnevnte bystyret 12 medlemmer med varamedlemmer til råd for personer med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015-2019.