Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Jørgen Foss er regionleder i Handikapforbundet i Oslo og lokalpolitiker for Ap i Oslo. Du kan oppleve ham på Ablooms åpningsdag 24. november.

Jørgen Foss er regionleder i Handikapforbundet i Oslo og lokalpolitiker for Ap i Oslo. Du kan oppleve ham på Ablooms åpningsdag 24. november.

– Det å vokse opp i dag er egentlig ganske tøft. Forventningen er at du skal yte 100 prosent på alle områder, hele tiden. Utseende, kropp og karriere skal være perfekt.


Jørgen Foss har som regel et smil på lur. Facebooksiden hans viser at han deltar på det meste med godt humør.

Jørgen Foss har som regel et smil på lur. Facebooksiden hans viser at han deltar på det meste med godt humør.

Det sier Jørgen Foss, som er regionleder i Handikapforbundet i Oslo (NHF). Han skal være konferansier på Abloom filmfestival 2016. Han mener virkeligheten er annerledes og mer mangfoldig enn det forventningene om det perfekte forteller oss. Folk har ulike legninger, grader av funksjonsnivå, kommer fra ulike steder i verden, minner han om.

– Mitt svar i møte med presset og forventningene fra samfunnet er at alle er ulike. En større aksept for det mangfoldet som faktisk finnes, vil gjøre samfunnet litt bedre. Som daglig leder for Handikapforbundet er jeg opptatt av å skape et rausere samfunn. Det mener jeg Abloom også jobber for. Det som er så fantastisk med Abloom, er at det er en arena hvor alle er velkomne, hvor alle kan være seg selv.

Teknologien skaper press
Hva kan det være med vår tid som gjør at vi er blitt så opptatt av å prestere og se perfekte ut?

– Det er nok en samfunnsskapt mekanisme. Mobiltelefoner, teknologi og tilgjengelighet i alle kanaler, tror jeg spiller inn. Vi knipser bilder av oss selv og andre i alle mulige situasjoner og legger ut på nettet.

Er dette prestasjonsjaget prisen vi må betale for et samfunn som setter individets frihet i høysetet?

– Kanskje, men hvis det er idealet i vår tid at vi skal kunne gjøre hva vi vil og realisere oss selv, mener jeg at det må gjelde alle. Har du en funksjonsnedsettelse, skal ikke det hindre deg.

Tid for en vennligere verden
Samtidig som den tiden vi lever i, er preget av statusjag og perfeksjonisme, er dette også en tid for å skape endringer, for å gjøre noe, for å skape en litt vennligere verden, mener Foss.

– Arbeidet med funksjonsnedsatte med minoritetsbakgrunn er så viktig, nettopp av denne grunnen – for å utvide forståelsen av hvem som kan være en del av samfunnet og delta på lik linje med alle andre.


jørgen foss2.jpg

– Det jeg vil si til unge med funksjonsnedsettelse er: Du har en mulighet, hvis noen eller noe stopper deg, kjør på likevel, ikke gi deg. Norge skal være et land hvor du skal kunne følge drømmen din uavhengig av hvor du kommer fra, hvilken kropp du har, legningen din og så videre.

Foss mener holdningene i samfunnet er i ferd med å forandres til det bedre.

– I NHF ser jeg allerede en endring i måten vi jobber på. Vi er mangfoldsagenter, og er opptatt av at alle grupper skal inkluderes, vi ser ulike gruppers rettigheter i sammenheng. Jeg mener at aktører som NHF og Abloom og mange andre har mange felles interesser og deler en felles visjon om generell inkludering, ikke bare interessekamp for én bestemt gruppe.

Jørgen Foss er konferansier på Abloom Filmfestival 2016. Se hele programmet for åpningsdagen her!

Abloom er et pusterom i hverdagen
Dette er det andre året Jørgen Foss skal delta som konferansier på Abloom.

– Senest i dag tenkte jeg på hvor viktig det er å kunne ta seg en pause i hverdagen, få tid til å reflektere og meditere litt over tilværelsen. Det er tror jeg er sunt og godt for alle, og Abloom tilbyr dette. Derfor er jeg glad for å kunne bidra.

Jørgen Foss er selv lokalpolitiker i Oslo for Arbeiderpartiet.

– Alle politikere i Oslo burde strengt tatt ta en tur innom Abloom og få føle på det pusterommet som Abloom er blitt.

Hva venter du selv å få ut av festivalen?

– For det første vil jeg jo bidra selv, og det skal jeg klare! Målet mitt er å skape engasjement rundt Abloom å få til en god åpningsdag.

– For det andre vil jeg få med meg noen av aktivitetene på programmet. Jeg har merket meg at Stopp hatprat-kampanjen har workshop på festivalen. Der vil jeg være med. Arbeidet mot hatefulle ytringer er noe jeg er opptatt av. Vi kan ikke leve i et samfunn der enkelte tror at det er greit å si «jævla homo» eller «jævla mongo», for det er det ikke.