Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Ablooms rådgivningstjenester opplever en stor økning i forespørsler fra funksjonshemmede flyktninger på mottak. Dette er Ablooms nyhetsbrev for mars. 


Faridah, Ablooms leder, tok turen til Drammen 8. mars for å delta på Drammen kommunes storslagne feiring av Kvinnedagen. Her i samtale med NRK-journalist Caroline Bakkelund Hauge. Foto: Drammen kommune/ Birgitte Simensen Berg

Faridah, Ablooms leder, tok turen til Drammen 8. mars for å delta på Drammen kommunes storslagne feiring av Kvinnedagen. Her i samtale med NRK-journalist Caroline Bakkelund Hauge. Foto: Drammen kommune/Birgitte Simensen Berg

Mars måned har vært preget av mange store og små aktiviteter, møter og som alltid: søknader. Men vi går løs på hva organisasjonen har gjort denne måneden, skal vi informere om hva som preger oss nå: 

Funksjonshemmede flyktninger: Ablooms rådgivningstjeneste

Ablooms daglige rådgivningstjeneste har hatt svært stor pågang i mars måned. Gruppen som er klar overrepresentert er flyktninger med nedsatt funksjonsevne som bor på mottak. De venter på bosetting og sliter med mange fysiske og psykiske problemer. 

— Disse menneskene får ikke den hjelpen de har krav på. De mangler informasjon, veiledning og grunnleggende tilrettelegging. Når du kommer til Norge med komplekse problemstillinger som krever rask og faglig respons, så er det utrolig viktig at apparatet som er betalt og skikket til å reagere – faktisk yter den servicen det er forpliktet til å yte, sier Faridah Shakoor, leder i Abloom og legger til:   
 
— De kontakter oss gjennom mennesker i kommuner utenfor Oslo som har hørt om Abloom – og forventer at Abloom skal hjelpe dem. Det skjønner jeg godt, for de er i en fortvilt situasjon. Vi gjør så godt vi kan, men vi har ikke kapasitet til å tilby tjenester utenfor Oslo. Dessuten er kapasiteten for tilbudet i Oslo sprengt.  

Abloom krever nå at mottakerapparatet i og utenfor Oslo blir kurset og veiledet i hvordan de skal bosette og inkludere flyktninger med funksjonsnedsettelse.

— Det er svært viktig at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Helsedir) nå griper inn og sikrer at alle flyktninger med funksjonsnedsettelse blir ivaretatt i bosettingsprosessen. Jeg synes Bufdir gjør en god jobb på grasrotnivå og samarbeider godt med Abloom og andre organisasjoner. Men IMDi må også samarbeide med organisasjoner som oss, sier Faridah. 
  
Abloom er i gang med BAF-prosjektet: Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune og har søkt om friske midler for 2017. Alle som ønsker å samarbeide med oss er velkommen. Dessverre er det kun Oslo vi klarer å håndtere i denne omgang. Ler mer om BAF her.

En av de mest engasjerende sakene Abloom har fått inn og brukt tid på i mars er en rådgivningssak – som også var en funksjonshemmet flyktning på mottak. 

— Jeg hadde en dialog med en mannlig flyktning på mottak på Østlandet. Han mangler både arm og ben. Han mener at han blir dårlig behandlet på mottaket han bor på. Vedkommende rapporterer at det er mugg, veggdyr og generelt dårlig standard på boforholdene. Han forteller også at det stilles samme type arbeidskrav på mottaket til han – som de funksjonsfriske. Problemet med dette, hvis det viser seg å være korrekt, er at en person som mangler kroppsdeler faktisk ikke alltid kan utføre samme arbeidsoppgaver som alle andre, forteller Faridah.

Flyktningen nevnt ovenfor her søkte om overflytting til et annet mottak, men forteller at han fikk avslag fordi det ikke var tilrettelagt for mennesker med hans funksjonsnedsettelse der. 

— Dette er ikke første gang jeg får den type henvendelse til Rådgivningstjenesten til Abloom. Siden ifjor har det skjedd oftere og oftere, og dette er svært kompliserte saker å løse i Oslo.

Faridah, Ablooms leder, tok turen til Drammen 8. mars for å delta på Drammen kommunes storslagne feiring av Kvinnedagen. Her hadde Abloom stand og Faridah sto på scenen og talte til de 1000 som hadde møtt opp. 

Hør NRK P2s intervju med Faridah

– Jeg synes det var fantastisk, menneskene i publikum var utrolig engasjerte folk. Den responsen satt jeg veldig stor pris på, sier Faridah. 

Les også NRK-intervjuet med Faridah: – Folk ser på deg som en bærer av dårlige gener 
Les mer på Drammen kommunes nettsak

Vi har også gjort dette:

  • Knyttet til oss to nye frilansere innen prosjektledelse og digital design.

  • Frokostseminar Redd Barna / NFU “Vi har også en stemme!”- om rettighetene til barn og ungdommer med utviklingshemming: Onsdag 1. mars

  • Planleggingsmøte med frivillige i Abloom: vi ser fram til Mini Abloom 19. mai på Tøyen! Les mer her OBS: Vil andre organisasjoner ha stand eller samarbeide – ta kontakt post@abloom.no

  • Produsert plakater til filmfestivalen i november

  • Holdt temadag om rettigheter, navigering av hjelpeapparat – for pårørende som har barn med nedsatt funksjonsevne

  • Møte med kommune- og statsansatte som jobber med rehabilitering i helsevesenet. Her ble opptrappingsplanen presentert:  Opptrappingsplan for rehabilitering, hva vil regjeringen og hvilke muligheter gir det Oslo? Les planen her Abloom stilte spørsmål på dette møtet om hvordan det er mulig at så mange millioner er innvilget til kommunene til dette formålet, men at de har glemt å lage en plan for hvordan de skal finansiere den så kalt “sykdomslista”. Ler mer her

  • Møtevirksomhet med mange viktige aktører som tidligere politispesialist Erik Andersen. Sønnen Johann har diagnosen Williams syndrom og skal delta som musiker på åpningskonferansen til Abloom  23.11.17.

  • Abloom Studios har ferdigstilt en profilfilm for NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) som skal vises på TV2s reklamefrie dager.