Anas Salameh fra Syria (flykning) bidro i vårt filmprosjekt»

De Utvalgte» som har premiere i 2017.

Gjennom våre fem år med aktivitet har Abloom kommet i kontakt med stadig flere personer med flyktningbakgrunn. Det har gjort at vi har blitt oppmerksomme på deres spesielle behov og utfordringer – men ikke minst også deres ressurser. Abloom har et stort kontaktnettverk, og etter hvert som vår virksomhet har blitt mer kjent, har vi opplevd at stadig flere kommer til oss for å få råd og hjelp, for å jobbe som frivillige og for å tilby sine tjenester som utøvere av ulike fag (f eks film og foto, animasjon, data og logistikk).

AFA-prosjektet – Aktivisering av flyktninger og asylsøkere
Etter at den såkalte flyktningkrisen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende i andre halvår av 2015 og ble merkbar for oss her i Oslo-regionen, fikk vi ideen om å lage et prosjekt for flyktninger og asylsøkere. Vi hadde som nevnt allerede jobbet med flyktninger en tid, dog uten økonomisk støtte. Derfor passet det godt at Oslo kommune besluttet å lyse ut midler til aktivisering av flyktninger.

Vi skrev en søknad der hovedtanken var å inkludere flyktninger i våre allerede eksisterende aktiviteter. I søknaden beskrev vi også hvordan vi med ekstra midler fra Oslo kommune ville kunne tilby en del ekstra aktiviteter, samt veiledning og arbeidsmuligheter i form av praksis og frivillig arbeid til målgruppen.

vi ønsket å søke midler til aktivisering av flyktninger og asylsøkere gjennom organisering av og deltakelse på filmvisninger med tilhørende aktiviteter og at vi skulle gjennomføre følgende aktiviteter der flyktninger kunne delta som frivillige og som publikum:

Videre la vi vekt på at overordnet mål med prosjektet var å aktivisere barn, ungdom og voksne som bor på asylmottak eller som nylig er blitt bosatt i kommunen. Målgruppene er med andre ord (nyankomne) flyktninger og asylsøkere i alderen 4-80 år.