Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


ENGASJERT: Rania Al-Nahi jobber for at flyktninger og asylsøkere skal få gode, meningsfulle og viktige erfaringer i Norge. Foto: privat 

ENGASJERT: Rania Al-Nahi jobber for at flyktninger og asylsøkere skal få gode, meningsfulle og viktige erfaringer i Norge. Foto: privat 

Følg Aktiviteter for flyktninger og asylsøkere på Facebook

Statsviter og skribent Rania Al-Nahi er leder for AFA-prosjektet (Aktiviteter for flyktninger og asylsøkere) hos Abloom. Hun er opprinnelig fra Irak og har i tillegg til sin aktivisme for etniske minoriteter, også et stort engasjement for funksjonshemmede. Kombinasjonen gjorde henne perfekt for Abloom – som både hjelper funksjonshemmede og minoritetsspråklige flyktninger og asylsøkere. 

Følg Abloom på Facebook

 Viktig med erfaring

– Jeg skal planlegge og gjennomføre en rekke tiltak for å aktivisere flyktninger og asylsøkere. Seminarer, workshops, filmfestivaler, arrangementer… For meg er det også utrolig viktig at asylsøkere og flyktninger får konkret erfaring med frivillighet og arbeid i Norge. Det er nøkkelen til integrering, og Abloom bidrar allerede ved å ta inn syriske flyktninger til å hjelpe til med Mini Abloom og andre arrangementer. Vi skal ha mer av det, sier Rania. 

Les om et av våre AFA-arrangementer i 2016

Den engasjerte prosjektlederen forteller at hun i løpet av kort tid har fått mange nye kontakter gjennom sitt arbeid:

– Jeg har blitt kjent med et nytt miljø og sett hva man i fellesskap kan oppnå. Spesielt imponert er jeg av de frivillige som ikke bare stiller opp gang på gang, men som gjør det med en helhjertet innsats og et genuint ønske om å hjelpe andre. 

Fredag 26. mai arrangerer Rania et AFA-kurs om fasting under ramadan. 

– For meg har dette alltid vært en hjertesak, men etter jeg startet å jobbe i Abloom har engasjementet og viljen til å gjøre en forskjell bare vokst seg sterkere. 

Vil du bidra som frivillig? Ta kontakt her! 

Mangler rollemodeller

Et av Ablooms kjernemål er å identifisere, drøfte og bryte ned tabuer. Rania tenker at det er helt nødvendig – og fullt mulig: 

– Ifølge forskning er flyktninger spesielt utsatt for psykiske og fysiske lidelser. Blant innvandrere er det forøvrig høyere forekomst av kroniske lidelser og sykdommer enn ellers i befolkningen. Innvandrerfamilier som har barn med nedsatt funksjonsevne mangler ofte rollemodeller og et sosialt nettverk. I dag er det mange som vokser opp uten rollemodeller – og det skal vi få en slutt på, sier hun og legger til:

– Helt konkret skal vi skape møteplasser og en arena der man gjennom aktiviteter får kunnskap, informasjon og bevisstgjøring om sine plikter, muligheter og rettigheter i det norske samfunn. Gjennom våre aktiviteter i Abloom har flyktninger og asylsøkere fått arbeidserfaring, sosialt nettverk og en følelse av mestring og inkludering her i landet.