Syriske Ahmad Jihad (33) fra Aleppo kom til Norge for nesten 2 år siden.

Som 11åring måtte han amputere begge underarmer, og deler av begge føttene som følge av en ulykke.

Han mangler per i dag proteser.
Jihad ble fengslet i Syria i 2014 og torturert. Etter fengselsoppholdet tok han en dramatisk fluktrute, og den ble enda vanskeligere med en funksjonsnedsettelse. Han flyktet med en venn til Tyrkia, derfra med båt til Hellas og videre med tog til Hamburg i Tyskland. Derfra ble Jihad plassert alene på et tog til Malmø og til slutt en buss til Oslo.

– Hvordan har du det?

Jeg sliter med helseplager og ensomhet. Ingen har opplyst meg om mine rettigheter som flyktning med nedsatt funksjonsevne. Jeg føler meg ensom sier Jihad mens han tar en slurk av kaffen sin. Jihad forteller i møte med Abloom at han har bodd i fire forskjellige mottak. Han mangler per i dag proteser til begge hender for å fungere til dagligdagse gjøremål.

Han fikk mange venner på mottaket, men de fleste har fått bosetting og har flyttet derfra. Jihad forteller videre at han ikke har det bra på mottaket. Han får blant annet trekk i lønnen sin stadig vekk fordi mottaket krever at han må jobbe på lik linje som funksjonsfriske flyktninger.

Mottaket tar ikke hensyn til at han har nedsatt funksjonsevne. Jihad har vært plaget med veggdyr, mugg og mus på mottaket.

Jihad forteller at han fikk noe hjelp fra mottaket til å kvitte seg med skadedyrene, men måtte ved hjelp av venner kvitte seg med resten. Musefeller og gift måtte han kjøpe på egenhånd med den lille lønna han får fra mottaket.

Han har fått avslag på stønad fra NAV. Jihad trengte spesialtilpasset sko og det måtte han betale ut av egen lomme.Pr i dag har han fått innvilget hjelp kun 1 time per dag. Det rekker ikke til alt sier Jihad. Hans økonomiske situasjon er heller ikke til å skryte av. Den månedlige utbetalingen rekker så vidt til mat.

Abloom mener:

Jihad har fått dårlig informasjon, og han har ikke fått den hjelpen han har krav på. Rett og slett uverdig behandling. Det er flaut å lese gjennom papirene til Jihad. Flyktninger blir sittende på mottak uten at kommunen hjelper dem. De blir oversett av hjelpeapparatet og nærmest plassert bakerst i køen.

Les også: http://www.abloom.no/nyheter-abloom/2017/1/26/jente-16-skutt-i-ryggen-jeg-vil-bli-frisr