Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Abloom er mer enn en filmfestival, vi er også den eneste stemmen i landet for barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn og med nedsatt funksjonsevne.

Dette er en oppgave vi tar seriøst. Juni måned har vært en hektisk tid med høringer, møter hos myndighetene, samt et foredrag som vår leder, Faridah Nabaggala, holdt hos Oslo Universitetssykehus. Faridah er en av de få personene med mest kjennskap til denne gruppen. Hensikten med møtet var å gi de ansatte hos Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) et unikt innblikk og kompetanseheving i utfordringer knyttet til minoritetsfamilier som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Popup-festival og seminar i vente

Samtidig har vi også andre prosjekter gående som vil finne sted etter sommeren. 18. september arrangerer vi seminaret Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hvem bryr seg? Målet med arrangementet er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre Oslo Kommune i å ivareta kompetanseheving gjennom lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi vil også synliggjøre personer med nedsatt funksjonsevne.

Arrangemenet er gratis og åpent for alle som ønsker å fordype seg i temaet og er tilgjengelig på Facebook.

Tidligere denne måneden hadde vi også et møte med kulturkonsulent Neha Håbu-Naveen i bydel Stovner. Naveen stiller seg positivt til vårt forslag om en minifestival på Stovner våren neste år. Mini Abloom blir en mindre versjon av vår årlige festival, men programmet blir minst like variert som filmfestivalen i november i år.

Et kunnskapssenter om temaet for myndighetene

Og som nevnt tidligere jobber vi aktivt med å øke kompetansen hos myndighetene om gruppen vi daglig jobber med.

Blant annet sitter Abloom i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne under Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune. Her bidrar vi, gjennom de månedlige møtene, med masse når det kommer til temaet sett fra et minoritetsspråklig perspektiv. Samtidig er vi aktive med vårt samfunnsansvar som kunnskapssenter for myndighetene. Tidligere denne måneden hadde vi et møte med enhetsleder Mette Bjørlo ved Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI),Bydel Gamle Oslo. Målet var å  bli bedre kjent med hverandres tjenester.

Og til høsten får vi en ny praktikant hos oss. Dette er et samarbeid vi har med Hero kompetanse hvor vi tar inn en person med flyktningbakgrunn som en del av teamet vårt i tre måneder.

Kompetanseheving sentralt hos oss

Så har vi også vært tilstede under BUFDIRs arrangement A Nordic perspective on Universal Design&New Technology. Der var vi så heldige å få møtt en av de fremste aktørene for universell design, Mr Chapal Khasnabis som før han entret verdens helseorganisasjon (WHO) i en årrekke har jobbet med å gjøre hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne enklere i sitt hjemland India. 

Slike møter betyr mye for oss, da vi lærer en del av andre og får inspirasjon til vårt arbeid videre med temaet.

Så inviterte vi alle våre venner, kjente, samarbeidspartnere og kjære til en piknik på hovedøya. Den fant sted lørdag 01.juli og flere barnefamilier, hovedsakelig flyktninger fra Syria, deltok på pikniken. Grillmat og brus ble servert til alle som kom og flere av deltakerne syntes arrangementet var så bra at de til og med foreslo en hyttetur neste år. Kanskje vi gjør alvor ut av det ønsket.

Ellers ønsker vi deg en riktig så god sommer videre! Så sees vi igjen i slutten av august.

Mvh oss i Abloom-teamet