— Organisasjonene som jobber for flyktninger med nedsatt funksjonsevne bør støttes bedre, forteller organisasjonsdirektør i Abloom, Faridah Nabaggala. Hun utfordrer myndighetene til å sette av midler til organisasjoner som får henvendelser og som kartlegger behovet til flyktninger som ikke får tilstrekkelig bosettings-tilbud. 

Artikkel fortsetter under bildet: 


Foran en fullsatt sal, forklarte Faridah Nabaggala over viktigheten at flyktninger med nedsatt funksjonsevne skal bli sett og hørt. Nå etterlyser hun større involvering fra myndighetene overfor organisasjoner som daglig har kontakt med denne gruppen. Foto: Abloom. 

Foran en fullsatt sal, forklarte Faridah Nabaggala over viktigheten at flyktninger med nedsatt funksjonsevne skal bli sett og hørt. Nå etterlyser hun større involvering fra myndighetene overfor organisasjoner som daglig har kontakt med denne gruppen. Foto: Abloom. 

Det var et innholdsrikt og tankevekkende seminar som ble arrangert forrige uke. Foran et 50-talls mennesker –  blant andre fra organisasjoner som IMDi, Bufdir og Oslo Kommune – kunne flere brukere fortelle sine erfaringer etter at de kom til Norge som flyktninger med nedsatt funksjonsevne. 

En av disse er Hamed Mohammad. 45-åringen flyktet fra krigen i Syria for snart halvannet år siden, og har vært fullsteding avhengig av sin syke kone for daglige gjøremål. 

Helt siden han, de to barna og kona kom til Norge i begynnelsen av 2016, har de stått uten tilbud om spesialdesignet bolig, rullestol og avlastning for delvis paralyserte Hamed. Dette til tross for flere henvendelser overfor NAV. 

— Mange i desperat situasjon

— Dessverre er ikke Hameds skjebne den eneste. Årlig får vi henvendelser fra andre i samme, desperate situasjon. Utfordringen er den samme; de mangler kunnskap om sine rettigheter, klarer ikke å orienterte seg i det offentlige, eller blir lovet ting som aldri blir overholdt. Heldigvis klarer vi å fange noen av disse, men dette er langt fra nok, innrømmer Nabaggala. 

Nå utfordrer hun myndighetene til å opprette støtteordninger for organisasjoner som fanger opp flyktninger i samme situasjon som Hamed og de andre som kom på seminaret. 

— Som Bufdir påpekte (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet red.anm) mangles det kunnskaper over omfanget, gode systemer for bosetting og kartlegging av behovene. Bufdir gjør noe av dette arbeidet allerede, men mulig de trenger hjelp fra organisasjoner fra Abloom til å fortsette med det? Spør organisasjonslederen retorisk. 

— Bufdir: Viktig at det frivillige jobber med denne gruppen

Karen Sofie Pettersen, Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering i barne- ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir, var en av innlederne under seminaret.  Overfor Abloom forteller hun at det var oppløftende å høre om Oslo Kommunes støtte til å bosette flytninger med funksjonshemmede. Hun tror dette er noe flere kommuner bør benytte seg av. 

Artikkel fortsetter under bildet:


Flere av flyktninger med nedsatt funksjonsevne fikk delt siner erfaringer med bosetting etter at de kom til Norge. Foto: Abloom. 

Flere av flyktninger med nedsatt funksjonsevne fikk delt siner erfaringer med bosetting etter at de kom til Norge. Foto: Abloom. 

 

— Samtidig så ser det ut som det er mange utfordringer og som vi må jobbe med videre for å finne god løsninger på. Jeg har allerede snakket om seminaret med mine kollegaer og med mine ledere her i Bufdir.

Vi utfordrer myndighetene til å støtte prosjekter fra organisasjoner som jobber nettopp med flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hva synes dere om denne ideen?

 — Vi tenker at det er veldig viktig at frivillige aktører jobber med denne gruppen. Gjennom et slikt arbeid så blir dere og organisasjonene på feltet kjent med brukererfaringer, hvordan de opplever tjenestene og vi tenker at frivillige organisasjoner bidrar til å skape møteplasser for personer med nedsatt funksjonsevn, sier hun og peker på noen av støtteordningene i Bufidr. 

Det har ikke lyktes Abloom å få snakket med IMDis representant under seminaret.