Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


15370112_1219444681457985_8452966251855129137_o.jpg

Festen ingen vil gå glipp av, Abloom filmfestival 2017,  er rett rundt hjørnet. Ikke bare har vi  et veldig variert program bestående av en rekke spennende filmer, underholding og lærerrike foredrag, allerede nå knuser årers festival alle rekorder – med over 2500 påmeldte!

Barnehagens dag, den 20. november er allerede utsolgt så her gjelder det å melde seg på så fort som mulig. Dette kan du gjøre gjennom denne linken.  

Saken fortsetter under bildet.


Variert program:  Mye forskjellig kan du forvente å se under festivaldagene. En av disse er  familiedagen 25. november  hvor filmer som dyrene i Hakkebakkeskogen og Sing vil være på programmet. Vi får også besøk av sjonglør og magiker Diego Belda, som sammen med blant annet Linda Bottolfs kommer til å stå for et forrykende show.

Variert program: Mye forskjellig kan du forvente å se under festivaldagene. En av disse er familiedagen 25. november hvor filmer som dyrene i Hakkebakkeskogen og Sing vil være på programmet. Vi får også besøk av sjonglør og magiker Diego Belda, som sammen med blant annet Linda Bottolfs kommer til å stå for et forrykende show.

Forbilder, hva innebærer dette?

Temaet for i år – Rollemodeller –  er valgt for å fremheve og understreke de mange mulighetene som faktisk finnes, ikke bare for folk med funksjonsnedsettelser, men også alle andre. 

Som en del av dette, er vi i gang med en artikkelserie hvor vi intervjuer en rekke mennesker. Først ute var Jørgen Kalvik, som ble forlatt av sin mor etter at hun fant ut at han hadde en funksjonsnedsettelse. Kalvik er adoptert fra Ecuador, og er en ressursterk ung mann med mange tanker rundt det å være forbilde. Han figurerer også i filmen vår De Utvalgte, som kommer til å ha premiere på åpningskonferansen 23.november. 

Flere slike artikler vil du finne ukentlig frem til festivalstart. Det er bare å glede seg. 

Men vi kommer også til å snakke om temaet rollemodeller på ungdomsdagen. Vi gjør det fordi vi ønsker å gjøre ungdommen bevisst på betydningen av begrepet. For hva er egentlig et forbilde? Og hva ligger bak et godt forbilde? 

I dagens hverdag er det lett for unge å finne feil forbilder, spesielt for ungdom som opplever utenforskap. Å få ungdommen til å forstå betydningen og å være kritiske til hvem de ønsker å ha som forbilde er et viktig ledd i denne bevisstgjøringen. 

Barnehageturne og arbeid med flyktninger

Fordi vi vil vite hvordan vi kan bli bedre som festival, har vi besøkt en rekke barnehager og skoler i byen. Som bildene over tydelig viser.

Vi ville fortelle  barna om nedsatt funksjonsevne og festivalen vår. Så delte vi også ut en rekke skjemaer for å måle effekten av arbeidet vi gjør.

Hos ni skoler og barnehager i bydel Østensjø, Gamle Oslo og Grünerløkka var vi innom. Lakkegata og Tøyen skole, samt Jordal, Tøyen Torg og Sørengkaia barnehage er noen av eksemplene på steder hvor vi fikk verdifull feedback på arbeidet vi gjør. Nå ser vi frem til tallene fra skjemaene vi delte ut.


22540031_10155524924005935_8619508832859150531_n.jpg

Vår kjære organisasjonsdirektør, Faridah Nabaggala, gjør sitt utrettelige arbeid for å bekjempe fordommer mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Hennes iver for å få vår kjernegruppe til å bli verdsatt, sett og hørt har ført til følgende høydepunkter.

*Som da hun underviste førsteårstudentene ved ortopediingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om utfordringene i kommunikasjon i helsevesenet på grunn av kultur og språkbarrierer.

*Eller da vi, på et arrangement på SoCentral i regi av Oslo Kommune, bidro med våre synspunkter rundt hensynet til funksjonhemmede flyktninger. Vårt budskap er at denne gruppen blir tatt med i diskusjoner om hvordan vi kan ta bedre vare på flyktninger.

*I tillegg har hun bistått flere med funksjonsnedsettelser og deres familier med rådgivning og hjelp. Mange foreldre, spesielt de med minoritetsspråklig bakgrunn, er dessverre lite informert om rettighetene som finnes i den offentlige jungelen og flere sliter med språket. Derfor er dette arbeidet svært viktig for oss.

Og mye, mye mer.

Utvider horisonten

Vår PR og markedsansvarlig, Hege Horsberg forteller  at Abloom har vært i dialog med organisasjoner som har direkte kontakt med målgruppen for å tilby gratis billetter til familier. På Sosiale medier har vi fått mange av våre samarbeidspartnere til å markedsføre festivalen for oss, i tillegg til at vi profileres på storskjerm på Tøyen T-bane stasjon, på samarbeidende organisasjoners hjemmesider, og med festival film-snutt på alle landets kinoer.

– Målet er å gjøre både festivalen og målgruppen mest mulig synlig. Vi jobber videre med å bygge nettverk i næringslivet og venter vår første beslutnig om samarbeid i disse dager. Vi fortsetter i tillegg arbeidet med å kommunisere direkte med utvlagte grupper innen målgruppen per e-post for å motivere flest mulig til å komme, røper Horsberg.

Som et ledd i dette har vi inngått et samarbeid med Emergence School of Leadership (ESL). Fra fra 30 okt til 5 nov skal fem studenter ved Emergence School of Leadership  bistå oss i arbeidet med å videreutvikle Abloom som organisasjon med spesielt fokus på kommunikasjon

Samtidig har vi fått flere nye frivillige, noe frivillighetsmøtet vårt var et bevis på (se bilder under). Men vi har fortsatt åpning for nye bidragsytere. Har du lyst til å være med som frivillig? Ta kontakt med vår kjære koordinator Raifeh 90887843.

Nå som festivalen er rett rundt hjørnet har vi mye å glede oss til. Programmet er allerede klart og vi ser frem til å se deg der.