Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

2018, mulighetenes år har begynt for fullt!

Vi vil starte med å meddele at vi nå blir med i et internasjonalt nettverk som medlemmer av ECFA!

Det står for European Children’s Film Association og målet deres er å kommunisere med barn og skape en positiv atmosfære mot Europeiske filmer og bla politiske og økonomiske aspekter gjennom film og kino. ECFA har 100 medlemmer fra 36 forskjellige land, og å være med i ECFA gjør oss utrolig stolte.

I tillegg brukte vi januarmåneden med å skrive en del rapporter om fjoråret. For 2018 har vi mange planer vi allerede har satt i gang, noe vi kommer til å dele med deg her. 

Godt i gang med årets festival
Selv om vi jobber året rundt med å fremme vår målgruppes rettigheter i det norske samfunn er det arrangementene Abloom ofte blir forbundet med. 

Den største eventen er vår filmfestival 18., 19., 22., 23., og 24. november på Kulturhuset K1 på Tøyen, Filmens Hus og på Saga Kino. Med temaet Universell Utforming? Teknologi gir muligheter, ønsker vi å rette fokuset på de ulike teknologiske plattformene og tilgjengeligheten de gir som en åpner for kommunikasjon, nettverksbygging og underholdning. 

For folk med nedsatt funksjonsevne betyr de teknologiske nyvinningene ekstra mye i hverdagen, ikke minst når det gjelder fremkommelighet og transport og vi ønsker å drøfte mulighetene og utfordringene knyttet til dette. 

Samme tema kommer vi også til å på Mini-Abloom i sommer. Mellom 7. og 8. juni på Stovner vil vi vise filmer relatert til UU-emnet, og vi legger opp til enkel debatt rundt temaet fra filmene. Barna skal utfordres til å tenke gjennom UU og hvilke utfordringer de selv ser i hverdagen, både for seg selv, men også for funksjonshemmede. Forberedelsene er godt i gang, og vi gleder oss til å komme med mer informasjon. 

Noe som fører oss til neste tema; Hvordan er kunnskapen hos mennesker med nedsatt funksjonsevne og med kort botid i Norge når det kommer til hjelpemidler? 

Informasjonen vi sprer motarbeider tabuer
Vi vet at informasjonen og tilgjengeligheten om dette er god i Norge, samtidig er mennesker med flyktningbakgrunn ofte en glemt gruppe – noe vi ofte ser med tanke på alle de som tar kontakt med oss. 

Mange er ikke klar over rettighetene sine og flere føler skam knyttet til det å bli sett med hjelpemidler. Dette ønsker vi drøfte under septemberseminaret Flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hva vet de om hjelpemidler? Vi håper seminaret kan gi oss videre innsikt hos denne gruppen, kunne se på utfordringene deres og komme med forslag til mulige løsninger overfor våre politikere og folkevalgte. 

Abloom er også i en ekspansjonsperiode, og har satt i gang et samarbeid med hjelpemiddelleverandøren Bardum for 2018. Sammen ønsker vi – blant annet gjennom kurs – å gjøre målgruppen vår mer klar over sine rettigheter i den offentlige jungelen, slik at de enklere kan få den hjelpen de sårt trenger. 
 


Engasjementet var stort da Bardum tok turen til Ablooms lokaler for å informere de fremmøtte over sine rettigheter.    

Engasjementet var stort da Bardum tok turen til Ablooms lokaler for å informere de fremmøtte over sine rettigheter. 
 

I slutten av måneden hadde vi vår første samarbeidssak med nevnte Bardum. Foran et titalls foreldre, pårørende av barn med nedsatt funksjonsevne ønsket vi å informere foreldrene om sine rettigheter, samt gi informasjon og få de til å reflektere om skammen knyttet til det å bli sett med hjelpemidler. 

– Et samfunn som inkluderer mennesker, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnedsettelse, er viktig for oss, sier produkt og markedssjef i Bardum, Veronica Astrup om hvorfor de tar sitt samfunnsansvar seriøst. 

Videre forteller hun at  informasjonen om rettighetene hos de med funksjonsnedsettelser om hjelpemidler ofte kommer til kort. Astrup er glad for engasjementet blant de frammøtte om temaet da hun og Bardum holdt kurs. 

–Vi ble positivt overrasket over åpenheten til denne gruppen og følte at vi hadde mye å komme med i dialog med de, sier Astrup. 

Abloom fortsetter å utfordre
Organisasjon har tatt for seg utfordrerrollen i den offentlige diskursen om vår målgruppe, noe vi allerede satte i gang med å gjøre allerede denne måneden. 

Et eksempel på dette var da organisasjonsdirektør, Faridah Nabaggala, utfordret både kommunen og staten til å tenke mangfold og innlemme funksjonshemmede, minoriteter, flyktninger, barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen når det kommer til dagens infrastruktur og hvordan den bedre kan utnyttes. 

Som stemme i for vår kjernegruppe med følgende budskap – alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! – er vi svært takknemlige for mediedekningen vi kan få. I januar hadde vi besøk fra journalist Øystein Winstad i Fagbladet hos LO. Her snakket Faridah om sin vei fra barnehageassistent til organisasjonsdirektør og arbeidet hennes med barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Mange av de samme utfordringene delte hun også med magasinet OASEN som Norsk Folkehjelp står for og bladet KK – Kvinner og klær fra forlaget Aller Media. Vi ser veldig frem til å se sakene på trykk både på nett og papir. Utdrag og linker til artikler kommer vi snart til å legge ut på våre Facebook-sider. Følg oss på denne linken.