Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


karakterer.jpg

Kjære leser av Abloom´s nyhetsbrev,

Vi er ferdig med årets fjerde måned, og vi i Abloom har gjort en del spennende ting. Vi har vært på flere møter, et fagseminar og vært med på filming i regi av Redd Barna. Vi har også fått en ny ansatt med på teamet vårt. Denne måneden har vi også hatt fokus på Mini Abloom og universell utforming. 

Møter og aktiviteter denne måneden

Vi har hatt et møte med Mariette fra likestillings- og diskrimineringsombudet, der vi har snakket om hvordan vi i Abloom jobber og hva vi gjør for å inkludere alle og unngå diskriminering,

5. april deltok vi på åpent møte om hvem som skal overta etter Munch Museet i regi av Gamle Oslo- og Grünerløkka- og Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Her kom vi med innspill på hvordan vi ønsker at Munch museet skal bli. Leder i Abloom, Faridah ble også intervjuet av NRK Østlandssendingen.

Mini Abloom Stovner

Vi har starter opp et modelleringsprosjekt, der resultatet skal bli lansert på Mini Abloom Stovner. Modelleringsprosjektet har to grupper, der den ene gruppen er ungdommer fra Stovner og Groruddalen og den andre er fra 5. klasse i Vestli skole. Disse gruppene jobber med modellering av Vestli skole som de skal lage en modell av. Denne skolen skal være universell utformet, for å være tilgjengelig for alle. Gjennom workshops skal disse barna og ungdommene lære mer om universell utforming, Stovner/Vestli området og bygging. Vi i Abloom har vært på en befaring på Vestli skole, der vi har sett på hvordan skolen er innvendig og utvendig. Vi vil ta utgangspunkt i denne befaringen når vi lager modellene av skolen. 

I løpet av måneden har vi også besøkt en familie med funksjonshemmede barn, der vi blant annet har informert om Abloom´s tilbud og sett på hvordan familien har det.

For videre planlegging av Mini Abloom Stovner har vi hatt et samarbeidsmøte sammen med bydel Stovner og andre frivillige organisasjoner og grupper i lokalmiljøet som er Bydelsmødrene, Home start kontakter og Rommen Scene. Vi har fått planlagt flere ting, og vi gleder oss til Mini Abloom.

Vi har fått hjelp av  Barne-, ungdoms- og familieetaten (avd: for universell utforming og tilgjengelighet) som skal blant annet holde et innlegg i fagkonferansen vår i november. De hjelper oss også med forbedring av evalueringsspørsmålene våres og metodene vi bruker til å jobbe med dem.

Trailer til Mini Abloom

Forespørsler om samarbeid

Abloom skal delta på Uloba sin Independent Living-festival som er 15.-16. juni. Vi har hatt et møte med Uloba, der vi har snakket om Abloom sin deltakelse, og vi gleder oss til å være med på festivalen deres.

Redd Barna inviterte oss til å delta i deres kampanje om utenforskap og retten til lek og fritid. Leder av Abloom, Faridah har blitt filmet av Redd Barna for denne kampanjen og videoen vil bli lansert mot slutten av mai. Vi mener at alle barn skal bli verdsatt, sett og hørt uansett bakgrunn. 

Melafestivalen skal arrangere et seminar om inkludering av flyktninger i frivilligheten, og vi i Abloom skal delta og holde et innlegg om dette i seminaret. Vi har hatt et møte med Melafestivalen for å snakke om vår deltagelse.

Vi har deltatt på innspillsmøte for nasjonal integreringskonferanse som arrangeres 19. september. Vi har kommet med flere innspill på hverdagsintegrering, tiltak som kan settes i gang, samarbeid, frivillighet og arbeidsliv.

Vi har også deltatt på «Innovasjonskraft 2018» som var et fagseminar om norsk næringsliv. Her fikk vi gode innspill og nyttig informasjon og veiledning .

Ny ansatt i Abloom

Mot slutten av april ansatte vi Talha som prosjektkoordinator hos oss. Ta gjerne kontakt med ham her.

Filmfestivalen

Vi jobber for tiden kontinuerlig med å planlegge #AFF2018. Vi får stadig flere samarbeidspartnere for denne filmfestivalen for blant annet innlegg, aktiviteter etc. For mer informasjon sjekk ut nettsiden vår.

AFF 2018 video