Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment MethodIMG_7802.JPG

Abloom har tatt opp saken om vergemålsordningen med både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune. Leder i Abloom, Faridah Nabaggala har tatt opp vergemålsordningen og det faktum at mange foreldre med minoritetsbakgrunn møter utfordringer i møte med vergemålsmyndighetene. Abloom har fått inn henvendelser fra flere som ikke forstår informasjonen/vedtakene de får fra fylkesmannen. Abloom vet om enkelte tilfeller der man har opplevd å ha skrevet under på at de sier fra seg vergeansvar for egne barn uten å forstå hva de har skrevet under på. Dette har blitt tatt opp med Fylkesmannen som sier at de ikke har nok ressurser til nødvendig tolking til den overnevnte målgruppen. Vi i Abloom synes at dette er feil, og det burde tilrettelegges for tolkordninger i slike saker.

Vi i Abloom har vært i et møte sammen med Maryam som er mor for et barn med Downs syndrom. Hun har opplevd svikt med vergeordningen, der hun ikke har fått opplyst nødvendig informasjon før det ble fattet et vedtak til henne.

Her er et spørsmål vi har stilt henne:

«Hvordan har vergemålsordningen påvirket livet ditt og familien din?»

Maryam:

Opprinnelse: Irak

Sivilstand: Gift, og har to barn

Myter om nedsatt funksjonsevne: I Irak er det mye stigma og tabu rundt det å ha nedsatt funksjonsevne. Det blir regnet som en «straff» fra Gud.

Flyktet til Norge: 2002

Det har vært tungt helt siden starten av. Hun kom til Norge i 2002 sammen med sønnen sin som har Downs syndrom. De har siden den gang hatt vanskeligheter med det norske systemet, spesielt når de ikke har fått den veiledningen og hjelpen de har behov for. Bydelen hadde sendt et brev til familien om utnevnelse av en verve som de mistolket, og som de trodde var om de ønsket å fortsatt være foreldre. Dette brevet ble signert, og videre fikk sønnen en ny verge. Maryam forteller «Det har vært et stort mareritt, jeg klarer ikke å sove».