Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Abloom-workshop

Kjære leser av Abloom´s nyhetsbrev,

Årets femte måned er nå omme, og vi i Abloom har gjort en del spennende ting. Vi har vært på flere møter, hatt stand på Tøyenfest, holdt workshops, deltatt på veikart for festivalbransjen “Flyktninger som frivillig – hvordan inkludere og øke deltakelse på festivaler”, holdt tale på 17. mai, filmet med Bardum om hjelpemidler, holdt frivillig møter, holdt workshops og masse mer. Denne måneden har vi også hatt et stort fokus på Mini Abloom og universell utforming. Nå er det mindre enn én uke igjen til Mini Abloom starter, og vi gleder oss!

Invitasjoner og møter med andre organiasjoner
Vi har holdt stand på Tøyenfest, der vi har informert om Mini Abloom Stovner og AFF 2018.

Vi har deltatt på informasjonsmøte om Tøyen Torg, der vi har sittet i panel for å snakke om hvordan man kan forvalte torget og skape gode, inkluderende aktiviter for alle som jobber og bor i nærområdet.

Vi har blitt invitert til delta på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sin helsekonferanse. Tema for konferansen er tap av funksjonsevne, pårørende og ensomhet. Konferansen finner sted i Kristiansand i november.

Vi har også blitt invitert til å delta i en workshop for å diskutere hvor man kan lage bedre informasjon og koordinerte tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de skal kunne fullføre videregående skole. Denne workshopen er i regi av Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og flere etater.

Vi hadde et møte sammen med Veidekke Entreprenør for å planlegge et samarbeid, da de skal være med å bygge nye Vestli skole. De skal komme på Mini Abloom Stovner for å holde workshop med oss, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med dem.

Vi har deltatt på veikart for festivalbransjen- Flyktninger som frivillig- hvordan inkludere og øke deltakelse på festivaler. Her holdt leder for Abloom, Faridah innlegg.

Filming med Bardum
Vi har i samarbeid med Bardum filmet viktigheten av hjelpemidler i hverdagen. 

Frivillig møte
Vi har hatt to møter med de frivillige denne måneden. Vi og alle de frivillige er klare til å starte Mini Abloom Stovner. Håper du kommer. 

17. mai
På nasjonaldagen holdt leder for Abloom, Faridah en tale på Torshovparken for å hedre kvinneforkjemper Fernanda Nissen. Her møtte vi på Torshovkorpset som vi i Abloom ikke kjente til. Vi har tenkt til å invitere dem til AFF 2018 i november. 

Mini Abloom Stovner 2018
Vi lover dere en knall bra Mini Abloom Stovner 2018 som arrangeres om mindre enn én uke. Vi starter med barnas dag 07. juni, og her har vi et fullt program med spennende filmer, aktiviteter, workshops og stands der blant annet Redd Barna, stovner politiet og mange fler.

Ungdomsdagen som arrangeres 08. juni har et spennende program med blant annet film, innlegg om historikken til Stovner, spennende debatt med temaet inkludering og tilhørighet. Det blir mange giveaways, konkurranser, leker, aktiviteter og masse mer. Vi håper på å se deg der! Vi inviterer flere ungdomsorganisasjoner som dere kan snakke med om hvordan dere kan engasjere dere i samfunnet.

Denne månenden har vi hatt stort fokus på workshops. Vi har hatt workshops sammen med barn fra klasse 5a på Vestli skole, og engajserte ungdommer fra Oslo. Barna fra Vestli skole har laget en modell over hvordan de forestiller seg den nye skolen vil bli, og hvordan den gamle skolen er. Ungdommene har laget en stor modell av hvordan den nye Vestli skole vil se ut basert på plantegninger de har sett på, og befaring de har vært på. Barna og ungdommene har fått økt kunnskap om universell utforming gjennom workshopene. Universell utforming som er tema for årets filmfestival har stått sentralt i disse workshopene.

Møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet
Vi har hatt et møte sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen der vi har snakket om hva vi vil gjøre i tiden fremover.

Seminar: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne- Hva vet de om hjelpemidler
Påmeldingen til seminaret vårt er nå åpen. Meld deg på idag, og sikre deg en plass.

AFF 2018
Vi jobber kontinuerlig med den store filmfestivalen som arrangeres 18.-24. november. Velkommen til seks dager med hyggelige, inspirerende, kunnskapsfremmende og solidaritetsskapende opplevelser. Meld deg på idag!