Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


September seminar.png

Septemberseminaret vårt om flyktninger med nedsatt funksjonevne, og hva de vet om hjelpemidler har vært ett vel gjennomført arrangement. Seminaret har vært fylt med spennende diskusjoner, nyttige innlegg fra fagpersoner og kulturinnslag. Vi har fått høre flere erfaringer fra flyktninger som har nedsatt funksjonsevne eller er pårørende til barn med det, og vi har fått vite hvor lite informasjon de har fått om tilbud som finnes.

Til seminaret har vi hatt besøk av flere fagpersoner fra blant annet Oslo bystyre, Helsesenter for papirløse migranter (Kirkens Bymisjon og Røde Kors), NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus og Bardum. De har holdt nyttige innlegg relatert til tematikken som har vært engasjerende og nyttig for publikumet.

– NAV og det offentlige hjelpeapparatet må ta mer ansvar, og ta mer hensyn og inkludere flyktninger med nedsatt funksjonsevne og pårørende som trenger hjelp. Informasjonsflyten og opplysninger om enkeltmenneskets rettigheter og muligheter må forbedres for å sikre alle like muligheter. Dette vil si at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må ivaretas, deriblant artikkel 3 og 4.- Sier leder av Abloom, Faridah S. Nabaggala

Vi i Abloom håper at de som dukket opp på seminaret vært tar med seg innspillene og erfaringene videre i sitt eget arbeid, og fortsetter med å spre kunnskap om tematikken videre.