Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kjære Abloom-leser!

Høsten har endelig kommet og dette betyr at et nytt halvår, med spennende arrangementer er i vente. Så håper vi dere – i likhet med oss – fikk muligheten til å lade batteriene i sommer og hentet inspirasjon. Det kan i hvertfall vi med sikkerhet si.

Saken fortsetter under bildet


PSST-festivalen, i regi av OsloMet, var et av stedene vi i Abloom var tilstede. 

PSST-festivalen, i regi av OsloMet, var et av stedene vi i Abloom var tilstede. 

Som mange av dere sikkert er klar over det bare tre måneder til filmfestivalen vår – AFF 2018 – igjen går av stabelen. Med temaet Universell Utforming, teknologi gir muligheter, ønsker vi å sette dagsorden på hvordan vi, gjennom teknologiske plattformer, gir tilgjengelighet og åpner for kommunikasjon, nettverksbygging og underholdning.

Universell utforming gjør det også enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet,  ikke minst når det gjelder fremkommelighet og transport. Disse aspektene vil vi fremheve gjennom filmer, sosiale aktiviteter, paneldebatt og innlegg 18. 19. 22. 23 og 24. november. Interessen er allerede stor, med 1051 påmeldte i skrivende stund – og vi har fått flere spennende navn på deltakerlisten under paneldebatten og fagkonferansen 22. november. Festivalen vår har opparbeidet seg et godt rykte siden vi satte i gang i 2012, blant annet har Professor ved institutt for sosialt arbeid, NTNU, Berit Berg sagt følgende om vår fagkonferanse:


39453639_1930700463665733_6523666263011491840_n.jpg

 

“Fagkonferansen er “spot on” i forhold til forskere og pårørende/målgruppa.

Et par, som allerede har meldt sin interesse den dagen er H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og Kulturminister Trine Skei Grande. Vi gleder oss! Gjør du? 

Meld deg på nå.

VG-oppslag og samfunnsengasjement

Men vårt samfunnsengasjement berører også andre temaer enn funksjonsnedsettelser: som da organisasjonsdirektør Faridah Nabaggala, i et VG-intervju, fortalte om de positive endringene i hennes gamle bydel – Tøyen. Samtidig etterlyser hun større engasjement fra våre folkevalgte for å få flere unge i arbeid.

Samtidig som vi vet at jobbdeltakelse fremmer integrering, prøver vi å bidra med dette gjennom vårt prosjekt: Aktivisering av flyktninger og asylsøkere AFA.  

Hvert år gir vi en rekke flyktninger uvurderlig erfaring som enklere kan gi dem jobbsjanser når de har vært hos oss. Gjennom AFA har de vært med på å arrangere våre eventer, jobbet med driften av organisasjonen, fått norsk-trening og blitt med stands på arrangementer som – Mela Festivalen, Pssst festivalen ved Oslo Met og  Internasjonal torgdag på Grønland. Flere muligheter kommer utover høsten, noe vi ser frem til.

Ikke glem septemberseminaret vårt

Så vil vi avslutte med å nevne at vårt neste arrangement,  Flyktninger med nedsatt funksjonsevne -Hva vet de om hjelpemidler? finner sted  17. september på Aktivitetshuset K1 på nevnte Tøyen.


August har vært en innholdsrik måned for frivillige i Abloom. Her fra Mela-festivalen i midten av august hvor vi hadde stand. 

August har vært en innholdsrik måned for frivillige i Abloom. Her fra Mela-festivalen i midten av august hvor vi hadde stand. 

Vårt budskap der er enkel; Vi vil bryte ned tabuer knyttet til det å ha barn med funksjonsnedsettelser i innvandrermiljøene. Dessverre kan skam rundt dette gjøre det vanskeligere for foreldre å oppsøke hjelpen som finnes der ute – ikke minst gjelder dette hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen deres enklere. Hva vet de om tilbudene? Og hva kan vi gjøre for å bryte ned disse tabuene? Dette, samt andre aspekter knyttet til temaet, kommer vi til å snakke om under dette seminaret som våre AFA-deltakere er med på å arrangere.

 Meld deg på nå!

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MiR) har også kommet på banen som en samarbeidspartner hos oss. Deres prosjekt «SAMMEN MOT UTENFORSKAP» er godt i gang og i likhet med oss, jobber MiR ved å belyse de gruppene som har en lengre vei å gå for å nå fram i arbeidslivet. Vi ser frem til å ha de under festivalen vår.

Abloom filmfestival og som organisasjon har store ringvirkninger og har blitt en stemme i debatten rundt tabuer knyttet til funksjonsnedsettelser i innvandrermiljøet. Dette fordi vi standhaftig følger vår filosofi: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt.

Festivalsjef, Faridah Nabaggala