Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kjære Abloom-leser!

Nå er høstens første måned over, og vi kan si det har vært en svært begivenhetsrik tid siden sist du hørte fra oss – ikke minst med tanke på alle arrangementene og samarbeidsprosjektene vi har vært en del av. 

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, er temaet for årets filmfestival Universell Utforming (UU) – Teknologi gir muligheter. 18. 19. 22. 23. og 24. november, vil vi sette søkelyset på mulighetene UU gir, ikke minst med tanke på mobilitet og transport. Dessverre er det også slikt at en del tabuforestillinger ikke er uvanlig i flere innvandrermiljøer, noe som gjør at mange foreldre vegrer seg eller ikke kjenner til hjelpemidlene som finnes der ute.

Vi har et variert program med aktører fra ulike bransjer , målet er å kunne sette slkelyset på mobiltet, kultur, sports, skole og transport. 

Samtidig har vi nye ansikter på programmet under fagkonferansen 21. november på Saga Kino på festivalen. En av disse heter Knut nystad fra  Stiftelsen VI.Opprettet av Olympiatoppen, ønsker stiftelsen å styrke paraidretten i Norge, blant annet ved å skape rollemodeller. Vi gleder oss til å ha ham tilstede, samt høre om hans erfaringer innen dette feltet.

Fra og med skrivende stund starter nedtellingen. Sees vi på premieredatoen om seks uker?

Meld deg på nå!

Apropos samfunnsbidrag

Så vil vi nevne at vår organisasjonsdirektør, Faridah Nabaggala, bidro i et filmprosjekt i forbindelse med prosjektet Flamme i regi av organisasjonen Fakkeltog for å vise verdien av mangfold i arbeidsplassen. 


Møtet med næringsministeren var et av de store høydepunktene for september.

Møtet med næringsministeren var et av de store høydepunktene for september.

Prosjektet Flamme er støttet av Oslo Kommune.

Et av de store høydepunktene fra september var da vi møtte Næringsminister Thorbjørn Isaksen og fortalte han om våre spennende prosjekter som organisasjon.

Å få tid på kontoret hans var viktig med tanke på å fremme våre hjertesaker. Vi fikk også æren av å tildele en personlig invitasjon til filmfestivalen vår. 

Så var vi deltakere på workshopen med Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om hvordan informasjon og koordinering hos hjelpeapparatet best kan nåes den flerkulturelle befolkningen. Som et av de få stemmene med best kunnskap om funksjonsnedsettelser i innvandrermiljøet, håper vi vårt bidrag kan være med på å utforme gode løsninger for denne gruppen, som på grunn av tabuforestillinger og mangel på kunnskap ikke når hjelpeapparatet like enkelt. 


Fra Bufdirs workshop i september.

Fra Bufdirs workshop i september.

Vi intensiverer arbeidet med ungdommen

Som organisasjon, opptatt av å påvirke de yngste i befolkningen, har vi startet prosjektet Abloom Barneklubb. 

Barneklubben, hvor vi ønsker å sysselsette og aktivisere barn og unge, var vårt hovedtema da under BU-møtet i bydel Stovner denne måneden.


42660450_1982378988497880_6264255521142865920_n.jpg

Så ønsker våre tre valgfagselever fra Hovseter videregående skole velkommen hos oss. Gjennom valgfaget “innsats for andre” skal de blant annet hjelpe oss med å utvikle festivalen videre.  I tillegg kommer disse tre jentene til å holde et foredrag på fagseminaret vårt den 21. november og dele sine erfaringer med utviklingen av Abloom-festivalen, samt fortelle hva valgfaget betyr for dem.  Unge menneskers synspunkter mener vi er viktig. 

Vi ser frem til å høre deres bidrag! 

Til slutt vil vi nevne at septemberseminaret vårt Flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hva vet de om hjelpemidler? var over all forventning – spesielt med tanke på den fantastiske jobben innleggsholdere, eksperter fra det offentlige støtteapparatet og ikke minst de frivillige gjorde den dagen. Målet med seminaret var å løfte frem problemstillinger mange flyktninger med funksjonsnedsettelser møter i Norge, ikke minst med tanke på hvordan vi best kan spre kunnskap til en gruppe som ofte blir preget av lite informasjon og tabuforestillinger. 

Septemberseminaret åpnet OXLO-konferansen som fant sted på Oslo Fredssenter dagen etter. Under denne ble vår festival-direktør, Faridah Nabggala, filmet som en del av en videoserie om hva det vil si å være kvinne. Bilder fra filmingen kan du se her:

Mer informasjon, samt bilder fra septemberseminaret finner du her.