Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Karianne Rygh Hjortdahl fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på Abloom Fagkonferanse. 22. november 2018 på Saga Kino.

Karianne Rygh Hjortdahl fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på Abloom Fagkonferanse. 22. november 2018 på Saga Kino.

Abloom Filmfestival har tema “Universell Utforming”. Fagkonferansen 22. november på Saga Kino var, i tillegg til å være et fantastisk arrangement med bl.a. Prinsesse Märtha Louise og ordfører Marianne Borgen på gjestelisten, en viktig faglig begivenhet.

Seniorrådgiver for avdeling for likestilling og universell utforming i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Karianne Rygh Hjortdahl, representerte Staten.


Slide fra Bufdir foredrag 22. november Abloom fagkonferanse.

Slide fra Bufdir foredrag 22. november Abloom fagkonferanse.

Noe av det første som ble gjort var å definere hva Universell Utforming faktisk er, da vi i Abloom og andre aktører gjentatte ganger finner at folk flest ikke vet hva konseptet går ut på. “Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig,” ifølge Bufdir.

Universell utforming er:

Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det (CRPD)

Bufdir kunne bl.a. fortelle at 80% av alle grunnskoler i Norge ikke er tilgjengelige for bevegelseshemmede. I tillegg er kun 7 % av alle inngangspartier tilgjengelige for mennesker som bruker manuell rullestol, og det tallet stiger til 25% tilgjengelighet for de med elektrisk rullestol. 13% av inngangspartiene er tilgjenglig for personer med nedsatt syn.

Se flere bilder fra arrangementet på Facebook!


INSPIRASJON: Grete Flattuns historie og innstilling til liv og samfunn er noe helt Norge bør få med seg. “Det hjelper ikke å kappe ned og armer av meg, vettu!”

INSPIRASJON: Grete Flattuns historie og innstilling til liv og samfunn er noe helt Norge bør få med seg. “Det hjelper ikke å kappe ned og armer av meg, vettu!”

Men det ble også viet noe tid til problemet med “digitale barrierer”. “26% av personer med nedsatt funksjonsevne har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold som følge av digitale barrierer,” ifølge Bufdir.

Digital tilgjengelighet er også en del av likestillings- og diskrimineringsloven, og det er viktig at alle foretak og bedrifter sikrer at alminnelige funksjoner innen IKT kan benyttes av flest mulig.

Bufdir kunne videre informere om at jobbes mye med å forbedre tilgjengeligheten innen kultur, transport, uteområder og i det evige temaet: bygninger. Handlingsplanen for universell utforming (2015-2019) følges opp av Bufdir på direktoratsnivå og det gis innspill til videre utvikling.


Trine Rold i Made for Movement fortalte om hvilke muligheter innovasjonen innen hjelpemidler gir.

Trine Rold i Made for Movement fortalte om hvilke muligheter innovasjonen innen hjelpemidler gir.

Besøk gjerne Bufdirs nettsider for Universell Utforming. Der kan du lese mer om statistikk, statens ansvar og hvordan man kan jobbe for å skape universelt utformede arrangementer og virksomheter.

Vi hørte også andre glimrende innlegg fra:

  • Grete Flattun, som fortalte om “perspektiver fra rullestolen” – opprørende, men samtidig engasjerende. Grete fikk amputert begge beina og begge armene etter en blodforgifting som førte til organsvikt. Grete er en stor inspirasjon for oss alle, ansatte, brukere, frivillige, foreldre, politikere og andre, da hun har klart å bruke sin personlige tragedie til å slåss for positive endringer i samfunnet. Grete understreket hvor viktig det er for mennesker med funksjonsnedsettelser å kunne få delta på ting som er helt naturlig for funksjonsfriske å delta på: turer på hytta, familiebesøk, selskaper osv.


Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI ga oss et godt innblikk i de store mulighetene som finnes innenfor idretten.

Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI ga oss et godt innblikk i de store mulighetene som finnes innenfor idretten.

  • Made for Movement – Trine Roald, markedsdirektør i Made for Movement fortalte om bedriftens hovedmål og produkter. Vi fikk se rørende og inspirerende historier om bl.a. lille Ada fra Skien som takket være Made for Movement nå kan få være med på barnelek – oppreist og i kjempehumør. For Abloom er denne kontakten med innovative, private bedrifter veldig viktig. Universell Utforming handler også om å lære om og ta i bruk kreative og fantastiske innovasjoner fra det private.

  • Stiftelsen VI – Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI fortalte oss at “funksjonshemmedes deltagelse i idrett er omtrent halvparten av nivået for funksjonsfriske. Utenforskap på et plan leder ofte til utenforskap på andre plan. Mestring på en arena, skaper mulighet for annen mestring.” Han fortalte om det store og viktige arbeidet som gjøres for å inkludere funksjonshemmede i idrett. Flere kjente norske idrettsutøvere engasjerer seg i VI for å få til denne inkluderingen, og er Abloom tror at dette kommer til å engasjere også minoritetsspråklige barn med funksjonsnedsettelser i stor grad.

  • Karl Haakon Sævold – representant for Norges Handikapforbund og nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Sævold snakket om “En by for alle – påvirkning og brukermedvirkning for Universell Utforming”. Spennende og lærerikt!

  • Ingeborg, Hermine og Pernille fra Hoveseter skole fortalte om deres arbeid med Universell Utforming. De hadde gjort undersøkelser og gjennomførte presentasjonen med stor selvsikkerhet og ro. Abloom takker disse engasjerte og flotte elevene for det arbeidet de har lagt ned i prosjektet. Bra jobba!

  • Deva Christopher fra Norges Blindeforbund – Devo fortalte sin historie, delte sine tanker om nåtiden og hva vi sammen må gjøre for å gjøre det enklere for alle å bl.a bruke offentlig transport. Han tok til orde for mer kursing av ansatte i busselskapene og tilbydere av offentlig transport generelt. – Det handler om å bli kurset grundig, ellers vet man ikke hva man skal gjøre, sa han.


46508153_2082291131839998_4743224193640824832_o.jpg


Deva Christopher fortalte om sine opplevelser og hva mi gjøre for å få et mer universelt utformet samfunn. Han delte verdifulle egne erfaringer for å illustrere behovet for økt fokus på kurs og kompetanse.

Deva Christopher fortalte om sine opplevelser og hva mi gjøre for å få et mer universelt utformet samfunn. Han delte verdifulle egne erfaringer for å illustrere behovet for økt fokus på kurs og kompetanse.

I tillegg til innledere og paneldebatt etterpå var det mange flotte organisasjoner, grupper og etater som hadde stands under arrangementet.