Hei alle sammen, dette er Faridah i Abloom. Jeg håper alle har det fint og ønsker først å si at i dag er den Internasjonale dagen for funksjonshemmede. FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger til grunn for alt vi gjør i Abloom.

Vi sender våre beste ønsker og takk til alle som jobber for funksjonshemmedes rettigheter.

Det jeg i dag vil snakke om er et viktig tema for Abloom.

Noen foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn tror at det å få et barn med funksjonsnedsettelse er en guddommelig straff. Og det skal vi gjøre noe med.

Et eksempel: jeg vokste opp med en funksjonshemmet bror. Moren vår trodde at hans funksjonsnedsettelse var en guddommelig straff. Hun gikk til prester og imamer for få ham helbredet. Men det gikk selvfølgelig ikke.

Sammen skal vi bryte ned tabuer og misoppfattelser – også i minoritetsmiljøer.

Mange av våre brukere og deres pårørende har stor tillit til de religiøse lederne sine, og derfor har vi et positivt og tett samarbeid.

Vi inviterer disse ledere til å underskrive en erklæring om at funksjonsnedsettelser ikke er en guddommelig straff. 10. april 2019 er det signeringsseremoni, og du er hjertlig velkommen.

I februar arrangerer dessuten Abloom en workshop om dette temaet. Der er du også velkommen, for din historie og kunnskap er viktig.  

Følg med på Abloom.no og Facebook-siden vår. Ta kontakt! Og du? Alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt.