Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


ENGASJERT VARAORDFØRER: Kamzy Gunaratnam deltok på Abloom Workshop 11. februar. Hun

ENGASJERT VARAORDFØRER: Kamzy Gunaratnam deltok på Abloom Workshop 11. februar. Hun

11. februar samlet Abloom religiøse ledere, forskere, politikere, brukere og pårørende til en unik workshop om temaet: “funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

Endelig (!) utarbeides det en felles erklæring på tvers av religiøse samfunn om at funksjonsnedsettelse ikke er en guddommelig straff. Helt siden organisasjonens oppstart har Abloom registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff.

Se bilder fra workshop


Abloom-leder Faridah, forsker Berit Berg (NTNU) og sosialantropolog Hilde Berge ved LMS-barn og unge ved OUS.

Abloom-leder Faridah, forsker Berit Berg (NTNU) og sosialantropolog Hilde Berge ved LMS-barn og unge ved OUS.

Vi i Abloom er veldig stolte av å være initiativtaker og de som gjennomfører dette prosjektet, som er støttet av Kulturdepartementet. Nå som tiårsjubileet nærmer seg for Abloom (2021), så er det noe som blir stadig klarere: Abloom går der hvor ingen andre går. Vi tar tak i saker som ingen andre tar tak i, og vi setter spor etter oss i bevegelsen for funksjonshemmede.

Les mer om prosjektet her

Først og fremst vil vi takke de som stilte opp i går på Abloom Workshop på K1-huset på Tøyen. Takk til varaordfører Kamzy Gunaratnam, NTNU-forsker Berit Berg, LMS-barn og unge (OUS)-HIlde Berge, alle de religiøse lederne, pårørende, brukere og selvfølgelig våre Abloom-frivillige som alltid stiller opp.


Hakim Ismail (forstander i Tawfiiq Islamsk Senter, Abloom-leder Faridah og Djamel Selhia (daglig leder Det Islamske Forbundet - Rabita-moskee).

Hakim Ismail (forstander i Tawfiiq Islamsk Senter, Abloom-leder Faridah og Djamel Selhia (daglig leder Det Islamske Forbundet – Rabita-moskee).

Mange lurte nok på hva dette var for noe. Er det virkelig folk i Norge som tror at funksjonsnedsettelse er eller kan være en guddommelig straff? Ja, det er det. Abloom har gjennom referansegruppe og kontakt med pårørende fått vite at dette problemet slettes ikke tilhører fortiden. Det er reelt for de som blir rammet av tabuer og skam, og Abloom gjør noe med det.

Følg oss på Facebook

For oss i Abloom er det viktig at vi har støtte fra politikere, fagfolk, brukere og pårørende. Derfor synes vi det var fantastisk at den alltid positive og engasjerte varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam, kom innom og holdt et innlegg. Hun minnet oss på at det er “alle de små tingene vi sier og gjør, som gjør at vi blir mer tilgjengelig for våre medmennesker”. Hun fortalte også om viktigheten av å tenke på inkludering som et mye mer helhetlig prosjekt enn at “innvandrere kommer seg smidig inn i det norske samfunn”.

Bli med på signeringsseremoni 10. april. Meld deg på her!


Sadia Jabeen Iqbal er med på Abloom Workshop! - Jeg vil belyse at funksjonsnedsettelse ikke er straff. Det er heller en glede og kan gi et annet perspektiv på livet og samfunnet, forteller Sadia.

Sadia Jabeen Iqbal er med på Abloom Workshop! – Jeg vil belyse at funksjonsnedsettelse ikke er straff. Det er heller en glede og kan gi et annet perspektiv på livet og samfunnet, forteller Sadia.

Vår støttespiller Berit Berg, som er forsker ved NTNU, ledet workshopen. For Abloom er det svært viktig at vi har forskere og andre fagfolk med oss i dette arbeidet. Berg ga oss en innføring i hva som er gjort av forskning på feltet, og kunne blant annet fortelle oss at minoritetsspråklige foreldre og etnisk norske foreldre er veldig like i møte med utfordringer med barn med funksjonsnedsettelse. Hun er også klar i sin beskjed: — Det å være lov å ha religiøs tro og samtidig tro på helsevesenet. I tillegg til dette minnet hun oss på at hvis vi først skal snakke om mangfold, så må vi ta det reelle mangfoldet på alvor. Og det gjør Abloom. 


Abloom-ansatt Najwa hadde laget mat til alle sammen.

Abloom-ansatt Najwa hadde laget mat til alle sammen.

Med oss på denne unike workshopen hadde vi noen gode samarbeidspartnere som også er ledere i religiøse grupper og organisasjoner. V i takker Knut Haugsvær i Frelsesarmeen,   Hakim Ismail i Tawfiiq Islamsk Senter, Djamel Selhia i Det Islamske Forbundet – Rabita-moske og Ibrahim Saidy i Daru Salaam Islamic Centre for at de tok seg tid til å komme, snakke og drøfte erklæringen med oss. Vi takker også ungdomsleder Ayusha fra Islamic Cultural Center for at hun besøkte workshopen.

— Det er viktig å støtte et sånt arbeid. Moskeene må prioritere dette arbeidet. Funksjonsnedsettelse er ikke en guddommelig straff, sa Djamel Selhia til Abloom på arrangementet. Det kunne ikke blitt sagt tydeligere.


Knut Haugsvær i Frelsesarmeen

Knut Haugsvær i Frelsesarmeen

Til slutt vil vi minne alle om at denne erklæringen er en start på Ablooms visjon: Alle barn, unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett , hørt og verdsatt. Denne erklæringen skal bidra til å endre holdninger og atferd i minoritetsmiljøer som oppfatter funksjonshemming som guddommelig straff.

Tanken er at en holdnings- og atferdsendring vil gi minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn en bedre hverdag der de slipper å slåss mot fordommer og negative holdninger til funksjonshemmede. Fra nå av og i de kommende generasjoner.


Abloom takker NTNU-forsker Berit Berg for all hjelp, oppmuntring og den enorme faglige tyngden hun bidrar med. Her mottar hun en velfortjent blomst fra Abloom-leder Faridah etter å ha ledet workshopen 11. februar.

Abloom takker NTNU-forsker Berit Berg for all hjelp, oppmuntring og den enorme faglige tyngden hun bidrar med. Her mottar hun en velfortjent blomst fra Abloom-leder Faridah etter å ha ledet workshopen 11. februar.