Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

— Mange ungdommer og voksne synes det er utrolig vanskelig å finne en organisasjon eller bedrift som vil gi dem praksisplass. Vi i Abloom tar imot både elever og voksne praktikanter som vil gjøre en innsats for andre. Alle har noe å gi, men også noe å lære, sier Ablooms grunnlegger og leder Faridah S. Nabaggala.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivnigstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere, flyktninger og andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”. Les mer om oss her.

En av de som har fått praksisplass hos Abloom er Anett Øvald. Hun går VG2 Helseservice på Ullern VGS.

— Jeg lærer hva Abloom driver med og hvordan de får frem budskapet sitt, ved å være med i arbeidet deres. Praksisplassen min i Abloom varer ut dette skoleåret. Jeg syns Abloom gjør en viktig jobb for alle med en funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Dét i seg selv er grunn nok for meg til å ville delta i deres arbeid, forteller Anett og legger til:

— Det er en viktig og stor jobb å få hele samfunnet med, slik at alle uansett funksjonsnedsettelse kan bli hørt og delta på lik linje med andre. Så tror jeg også det kan gi meg mye kunnskap og forståelse i møte med forskjellige mennesker jeg skal møte senere i arbeidslivet. Dette er kunnskap og erfaringer jeg ikke ville fått på skolebenken.   

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging – spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Facebook.com/www.abloom.no