Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Historiske scener utspant seg da Abloom inviterte til signeringsseremoni på Aktivitetshuset K1 på Tøyen.


56970963_1261186124047168_2232183216280698880_n.jpg

Onsdag 10. april samlet Abloom  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande , ordfører Marianne Borgen, religiøse ledere, forskere, politikere, brukere og pårørende til en unik signeringsseremoni om temaet: “funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”. på Aktivitetshuset K1 på Tøyen torg.

– Helt siden organisasjonens oppstart har Abloom registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff, forklarte Abloom-leder Faridah Nabaggala overfor de 100 frammøtte under signeringsseremonien.

Se bilder signeringseremoni.

– Vi i Abloom er veldig stolte av å være initiativtaker og de som gjennomfører dette prosjektet, som er støttet av Kulturdepartementet. Nå som tiårsjubileet nærmer seg for Abloom (2021), så er det noe som blir stadig klarere: Abloom går der hvor ingen andre går, fortsatte hun og forklarte at dette var første gangen en felles erklæring på tvers av religiøse samfunn om at funksjonsnedsettelse ikke er en guddommelig straff blir realisert.

Appell fra Grande og ordfører Borgen

– Det er ikke en “guddommelig straff”. Og selv om det føles naturlig å si det, er det ikke et faktum, fortalte kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande (V) da hun holdt appell overfor de fremmøtte. Hun presiserte videre at temaet om nedsatt funksjonsevne er et emne det snakkes lite om i innvandrermiljøer, noe som også er årsaken til at regjeringen har lansert en handlingsplan med konkrete tiltak for å fremme rettighetene til denne gruppen.


56696939_416326852530078_9212814423125655552_n.jpg

Ordfører Marianne Borgen (SV) kunne fastslå at tanken om guddommelig straff også har eksistert hos majoritetsbefolkningen og at det ikke var uvanlig å “gjemme bort barna” på grunn av skam og skyld. Samtidig innrømmer hun at byens folkevalgte kunne ha gjort mer for å tilrettelegge for innbyggerne med nedsatt funksjonsevne når det gjelder å tilpasse byen til deres behov.

– Men vi har også sett at det er mulig å endre holdninger, ikke minst med Ablooms bidrag i dag.

Pårørende: – Viktig at religiøse samfunn viser sin støtte

– Jeg kjenner flere som forteller om akkurat dette med “Guds straff”. Jeg synes derfor det er utrolig viktig at representanter fra religiøse grupper viser sin støtte rundt dette. De har utrolig godt kjennskap til Guds ord og kan være med på å bekjempe tabuer innad miljøene, forteller Suha Aladli, mor til en utviklingshemmet gutt på 13 år.

– Gud elsker alle, uansett funksjonsevne. Dette er noe jeg prøver å lære barna mine, fortsetter hun.

Rabita Moske: – En gave fra Gud

– Vi i moskeen har et ansvar for om å støtte slike tiltak. Derfor er det viktig å være tilstede og bidra med det vi kan, sier daglig leder i Rabita Mosque, Djamel Selhi engasjert.


Aldri Guds straff: En rekke ledere fra religiøse samfunn signerte Ablooms erklæring onsdag kveld på Aktivitetshuset K1. Djamel Selhi (nummer to fra venstre) ser viktigheten av moskeenes involvering. – Vi skal inkludere de med funksjonsnedsettelser i større grad, sier han.

Aldri Guds straff: En rekke ledere fra religiøse samfunn signerte Ablooms erklæring onsdag kveld på Aktivitetshuset K1. Djamel Selhi (nummer to fra venstre) ser viktigheten av moskeenes involvering. – Vi skal inkludere de med funksjonsnedsettelser i større grad, sier han.

– Barn med nedsatt funksjonsevne trenger å bli sett mer enn noen andre. Flere av tilbakemeldingene her vil vi ta med oss videre, blant annet vil ta med oss ønsket om å tilrettelegge moskeene våre bedre til denne gruppen, fortsetter han og nevner bedre fremkommelighet for troende i rullestol som en av de viktigste tiltakene han ønsker å iverksette.

Han understreker videre at troen om guddommelig straff ikke har noe med religion å gjøre.

– Årsaken til dette ligger i kultur. I koranen står det aldri noe negativt om dette. Tvert imot, er mennesker som ikke er A4 velsignet fordi de automatisk vil komme til himmelen.

– Så forstår jeg hva som menes med “gave”. De familiene jeg kjenner som har barn med funksjonsnedsettelser ser jeg på som mer samlet enn de uten. Hvis en ser på det på denne måten, forstår en at de egentlig er velsignet. De ville ikke hatt den samme nærheten til hverandre uten, fortsetter Selhi.

Faridah: – Viktig å ivareta FN-konvensjonen

Etter endt signering, stod mingling, matservering og kulturelle innslag på programmet. Faridah Nabbaggala ser på erklæringen som en start på organisasjonens visjon: Alle barn, unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett , hørt og verdsatt og håper erklæringen skal bidra til å endre holdninger og atferd i minoritetsmiljøer som sitter med denne oppfatningen.


Historiske scener: Ledere fra de største trosamfunenne stilte seg bak Ablooms erklæring. Nå håper de å kunne spre denne kunnskapen i større grad overfor sine medlemmer.

Historiske scener: Ledere fra de største trosamfunenne stilte seg bak Ablooms erklæring. Nå håper de å kunne spre denne kunnskapen i større grad overfor sine medlemmer.

–  Erklæringen kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt da den tar utgangspunkt i FNs CRPD – Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.  I denne er anbefalingen at Norge må følge opp FN-konvensjonen, som forplikter landene til å sikre funksjonshemmede de samme frihetene og mulighetene som andre når det gjelder skolegang, helse og å delta i samfunnet.

– I Abloom tar vi dette utgangspunktet seriøst, noe som er årsaken til denne signeringsseremonien, fastslår hun.

Viktige tilbakemeldinger: Feedback fra de frammøtte var også en viktig del av arrangementet på Aktivitetshuset K1 på Tøyen. Dette var noen av tilbakameldingene vi fikk:

Viktig feedback: Tilbakemeldingene fra de frammøtte var også en viktig del av arrangementet på Aktivitetshuset K1 på Tøyen. Dette var noen av tilbakameldingene vi fikk:

“De brysomme: Gratulerer med dagen til Abloom og Faridah Nabaggala!

Arbeidet dere gjør med å synliggjøre fordommer og tabuer er viktig og må strekke seg på tvers av kultur.

Her er det uvant å bruke begrep som Guds straffedom, men samtidig kan vi behandle mennesker som om de var nettopp det.

Når feks 35 prosent av danske skolebarn med autisme ikke har skoletilbud – er de en utstøtt og marginalisert minoritet som blir behandlet som om de var – Guds straff.

Vi kan ikke ha det slik når vi har kunnskap om hvordan mennesker kan møtes for at de skal få leve gode liv!-De brysomme

Takk, Faridah!”