Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Mahta Bereke er elev ved VG2 helseservice på Ullern videregående skole. Hun tar både program- og fellesfag.

Mahta Bereke er elev ved VG2 helseservice på Ullern videregående skole. Hun tar både program- og fellesfag.

— Jeg har lært at Abloom gjør en viktig jobb for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familie. Derfor ville jeg delta i Abloom og gi det jeg kan. Grunnen til at jeg valgte å hjelpe minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelser, er fordi det er mange flyktninger og asylsøkere i Norge som føler seg glemt.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere, flyktninger og andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”. Les mer om oss her.

— Jeg synes Abloom gjør en veldig viktig jobb for barn, unge og voksne, og er opptatt av at folk skal få delta på lik linje som resten av samfunnet. Derfor valgte jeg å jobbe i Abloom. Jeg har allerede forstått, gjennom praksisen, hvor stor forskjell Abloom gjør i samfunnet.

— Jeg er opptatt av at folk med funksjonsnedsettelse skal vite om deres rettigheter.


Saida Awil går på Ullern VGS er for tiden elev ved VG2.

Saida Awil går på Ullern VGS er for tiden elev ved VG2.

Første gang jeg ble kjent med Abloom var på Saga kino. Jeg syntes organisasjonen fremsto som en positiv gjeng, som oppriktig ville hjelpe mennesker som trenger det. Jeg håper, gjennom arbeidet med Abloom, at jeg kan lære mer om hvordan organisasjonen hjelper mennesker med funksjonsnedsettelser. Jeg ønsker også å lære mer om mennesker med funksjonsnedsettelser og deres behov, samt å forbedre mine kommunikasjonsevner.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging – spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

www.facebook.com/www.abloom.no