Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Lek, fysisk aktivitet, filmvisninger og workshop var noen av hovedingrediensene da Abloom arrangerte pop-up festivalen Mini Abloom, fredag 26. april på Rommen Skole og Stovner Ungdomsklubb.

Samtidig satt eventen søkelyset på hvordan de yngste beboerne i bydelen kan være med på å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Med hovedtemaet Rett til deltakelse i idrettsarenaer, åpnet tidligere idrettsleder og nå bystyrerepresentant, Frode Kyvåg (AP) arrangementet på skolegården på Rommen Skole. Kyvåg forklarte om idrettens samlende kraft i samfunnet, mens Abloom-leder, Faridah Nabaggala, åpnet dagen med å fortalle barna hvordan man kan inkludere alle i organiserte, fysiske aktiviteter.

Faridah: – Abloom synliggjør et viktig tema

– Dette er fundamentale deler av arbeidet for Universell Utforming – som Abloom mener alle i Norge må bli bedre kjent med. Alt vi foretar oss i Mini Abloom har et fokus på tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede, forteller Nabaggala på spørsmål om mini-festivalens budskap.


Engasjementet var stort da Faridah Nabaggala presenterte temaet Rett til deltakelse på Rommen Skole under Mini Abloom.

Engasjementet var stort da Faridah Nabaggala presenterte temaet Rett til deltakelse på Rommen Skole under Mini Abloom.

– Vi har funnet ut at det er altfor mange  barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge, spesielt de som har nedsatt funksjonsevne, fortsetter hun og forteller at organisasjonen etterlyser en handlingsplan for rett til deltakelse i idrettsarenaer uansett bakgrunn, fortsetter lederen.

Kyvåg: -Idretten er vår største folkebevegelse

– Idretten er den største folkebevegelsen vi har i Norge. Den har mange verdier som barna kan være en del av. Et eksempel på dette er hvordan frivilligheten gjennom idretten er med på å lage forutsetninger som skaper sosiale ferdigheter, forteller Kyvåg som også benyttet anledningen til å rose Ablooms leder under arrangementet.


frode.jpg

– Når du ser hvordan temaet om barn med nedsatt funksjonsevne naturliggjøres og blir synlig, forstår en hvor viktig arbeidet til Abloom er. Dette er en av grunnene til at vi har valgt å femdoble tilskuddet til Abloom siden forrige byråd.

– Uten Faridah og Abloom hadde Norge vært fattigere. Vi trenger flere som henne, forklarte Kyvåg på spørsmål om hvorfor han har valgt å omfavne Mini Abloom og får støtte av AP-kollega og BU representant for Bydel Stovner, Rashid Nawaz.

– Den jobben Abloom gjør er ekstremt viktig. Spesielt med tanke på at de jobber med en gruppe barn som ofte blir gjemt bort av foreldrene på grunn av skam og tabuforestillinger, sier Rashid Nawaz (AP) som satte i gang den fysiske aktiviteten hos barna ved å synge “Hode, skulder, kne og tå”.

Se bilder fra Mini Abloom

Fest, potetløp, film, fotball og breakdance


-Den jobben Abloom gjør er ekstremt viktig. Spesielt med tanke på at de jobber med en gruppe barn som ofte blir gjemt bort av foreldrene på grunn av skam og tabuforestillinger, sier Rashid Nawaz (AP).

-Den jobben Abloom gjør er ekstremt viktig. Spesielt med tanke på at de jobber med en gruppe barn som ofte blir gjemt bort av foreldrene på grunn av skam og tabuforestillinger, sier Rashid Nawaz (AP).

Etter endte taler og danse-seanse fra scenen, åpnet Faridah Nabaggala “Rommen-lekene” på skolegården. Barna ble delt inn i grupper og byttet på å delta i de forskjellige lekene, før filmvisningen av TV-serien Sånn er jeg, sånn er det, stod for tur.

– Jeg synes denne dagen har vært spennende fordi vi får være med på mange forskjellige aktiviteter, sier Ayanle (7) fra 2A. Klassekameratene Maria og Fatima nikker enig.


58751228_2311570192245423_6922101694637539328_o.jpg

– Vi syntes breakdance var aller gøyest. Da får vi danset en del, men vi fikk også sett at Abloom hjelper de som er annerledes og det er jo bra, fortsetter de.

Stovner Ungdommer: -For oss er miljøet viktigst

Mini Abloom hadde et spesifikt tema som gjorde at unge fikk mer kunnskap og økt bevissthet om funksjonsnedsettelser. Temaet, “Rett til deltakelse”, var viktig for å få frem et lokalt perspektiv på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse kan få delta i samfunnet på lik linje med andre.

Derfor samlet Abloom flere titalls ungdommer fra bydel Stovner til ungdomsklubben for å diskutere følgende spørsmål:

“Kjenner du din plass i samfunnet? – Har du noen gang følt på utenforskap? – Dere ungdommer er vår fremtid. Dere har et ansvar for å forme fremtiden. Hva slags samfunn håper dere å kunne skape i løpet av deres liv?”

Mens noen la vekt på å ta tak i forsøplingen i gatene og bry seg mer om naturen, var andre også opptatt av å bry seg om ungdom som faller utenfor, enten på grunn av funksjonsevne eller ensomhet og utenforskap.


59051823_2316553495080426_7280315590760202240_o.jpg

-Alle er like mye verdt, uansett hvor en kommer fra. For oss er det viktig å vokse opp et sted hvor alle blir ivaretatt og hvor man ikke blir sett ned på fordi en har andre forutsetninger. Derfor skal vi bli mer opptatt av å ta vare på hverandre og bry oss mer, forteller ungdommene Daniyal, Ahmed, Fatima, Ismail og Zakia.

I regi av Abloom, diskuterte de temaet i plenum før de løste en skriftlig oppgave som omhandlet akkurat dette. Så stod pizza-servering og filmen Black Panther for tur.

-Sånne kvelder setter vi pris på. Da får vi tenkt en del over viktige temaer, sier de.