Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Jasmine Hasnah lærer seg norsk én gang i uka, og er med på et NAV-kurs som kalles “service og kontor” på dagtid.

Jasmine Hasnah lærer seg norsk én gang i uka, og er med på et NAV-kurs som kalles “service og kontor” på dagtid.

– Jeg heter Jasmine Hasnah og kom til Norge som flyktning fra Uganda, for 5 år siden. Jeg er 36 år gammel og går på norskkurs på Rosenhoff på kveldstid, én dag i uka. På dagtid tar jeg et NAV-kurs som heter “Service og kontor”, gjennom JobLearn.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

– Jeg begynte i Abloom igår, så vi får se hva jeg skal bidra med. Jeg tenker først og fremst å arbeide for Abloom i 2 måneder, men vi får se. Om Abloom liker arbeidet mitt, så kanskje jeg kan jobbe som frivillig når jeg har tid. Det er også bra å ha erfaring på CV-en, selv om jeg ikke tjener penger på arbeidet jeg gjør.

– Hvorfor valgte du akkurat Abloom?

– Fordi dere gjør en viktig jobb for minoritetsspråklige. De trenger mer hjelp enn etnisk norske, fordi de ofte vegrer seg for å komme seg ut og la seg integrere i samfunnet. Det blir ofte til at man bare er med sine egne og snakker sitt eget språk. Det gjør det ikke lett å skaffe seg jobb når man bruker lang tid på å lære seg språket. Jeg synes Abloom gjør en god jobb når det kommer til integrering og bevisstgjøring om deres muligheter og rettigheter, samtidig som dere har en plattform der folk fra alle slags kulturer kan møtes og utveksle erfaringer og meninger. I tillegg til å bidra til arbeidet dere gjør, ønsker jeg å lære mer om hvordan man jobber på, og administrerer, et kontor.

Jasmine er hos Abloom gjennom et av våre prosjekter for å hjelpe asylsøkere, kalt AFA (Aktiviteter for flyktninger og asylsøkere). Les mer om det her. Så langt i år har Abloom hatt 26 frivillige involvert i gjennomføringen av Mini-Abloom og prosjektet “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”. Vi har også hatt 5 praksiselever. Alle de ovennevnte er flyktninger og asylsøkere gjennom vårt prosjekt AFA. Vi håper at aktiviseringen av disse vil føre til økt arbeidsdeltagelse, motivasjon for å komme seg ut på markedet, økt integrering og at bekjentskap blir stiftet.

Flere av deltakerne oppgir den verdifulle arbeidserfaringen og muligheten til å praktisere norsk som den viktigste delen med prosjektet, noe Najwa Mohammad kunne fortelle i et intervju publisert i Abloom-bloggen. Vi håper at Jasmine får like gode erfaringer som våre andre prosjektdeltagere og ønsker henne lykke til i arbeidslivet.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging – spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Facebook.com/www.abloom.no