Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Vi tror på fellesskapet, og at gjennom samarbeid blir vi både bedre og sterkere stemmer. Vi tror på like muligheter for alle, vi tror mangfoldet gjør oss til bedre mennesker og vårt samfunn rikere og varmere. Gjennom mange år har vi sett at våre møteplasser, hvor mestringen står sentralt, er verdifulle for den enkelte, for de frivillige og for samfunnet. Nå er vi ved et skille hvor utvikling og nytenkning står sentralt, sier Abloom-leder Faridah Nabaggala.


Den årlige Abloom-pikniken ble som vanlig holdt på Hovedøya.

Den årlige Abloom-pikniken ble som vanlig holdt på Hovedøya.

God sommer fra alle oss i Abloom

Snart er sommerferien her, men før vi logger helt av, vil vi gjerne takke dere alle sammen for at dere er med på å gjøre Abloom og våre aktiviteter til en inspirerende møteplass! Tenk at 2019 allerede snart er halvveis, og at vi har klart å få til så mye på disse månedene! Det er er så gøy å se at flere aktører vil samarbeide med oss. Stor klapp på skulderen til alle dere som deltar, videreformidler og engasjerer dere i våre aktiviteter. God lesning!

Vi sees på Oslo kulturnatt

Vi kommer til å stille ut felleserklæringen vår, “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff!” under Oslo kulturnatt. Gjennom utstillingen ønsker vi å styrke klassisk kunst med sosial bevissthet rundt funksjonshemming. Felleserklæringen er sanselig og poetisk i både tema og utforming. Det anbefales å besøke Cinemateket for å oppleve utstillingene direkte og studere disse spennende erklæringene i ulike språk på nært hold. #Alle barn og unge som har nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt.

Sjekk ut eventet her: https://www.facebook.com/events/599950033825671/

Kompetansedeling og rådgivning

Siden Abloom har opparbeidet seg god og nyttig kompetanse og kunnskap om utfordringene knyttet til nedsatt funksjonsevne i innvandrermiljøer, består mye av arbeidet vårt av å holde foredrag om disse temaene for organisasjoner og offentlige etater.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne holdt sitt siste møte før sommeren, og her var selvsagt Abloom representert. Marianne Borgen var tilstede, og Abloom orienterte om funnene vi har gjort via Mini Abloom 2019. Deltakelse i idretten for barn og unge med nedsatt funksjonsevne står dårlig stilt i flere bydeler. Det er alt for mange barrierer. Abloom etterlyser en handlingsplan. 

Ablooms leder var også gjest under NRK P1-programmet “Mellom himmel og jord”. Her snakket hun om felleserklæringen vår “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.


NRK P1 inviterte Abloom til programmet “Mellom himmel og jord”.

NRK P1 inviterte Abloom til programmet “Mellom himmel og jord”.

Ablooms leder åpnet også innspillsmøtet #KORUS arrangerte. Temaet vi tok for oss var arbeidet med psykisk helse, traumer og rus i et flerkulturelt perspektiv. Psykisk helse er tabu i mange minoritetsspråklige miljøer, noe vi så klart ønsker å gjøre noe med.

19. juni inviterte politidistriktene Sør-Øst, Oslo og Øst innvandrerorganisasjoner og representanter fra moskeer, til et dialogmøte med politiet. Her samlet Abloom flere underskrifter til felleserklæringen. Tanken er at en holdnings-/atferdsendring vil gi minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn en bedre hverdag, der de slipper å kjempe mot fordommer og negative holdninger til funksjonshemmede.

Traumeinformert by og stolthetsparade

Det skjer heldigvis ting også på det politiske plan. Byrådet i Oslo har besluttet at det skal settes i gang et arbeid med mål om at hele Oslo skal bli en traumeinformert by, som en viktig del av den forebyggende barne- og ungdomssatsingen. Den 17. juni var det konferanse om traumeinformert by i Rådhushallen i Oslo. Abloom kjenner til mange som er berørt av tematikken og holdt et innlegg. Vi håper at Oslo kan lære av erfaringene vi har gjort oss opp gjennom årene.

Ablooms leder deltok også på Stolthetsparaden og holdt en liten appell om hva frihet betyr for henne. Vi ønsker å oppfordre folk til å brette opp ermene og kjempe videre. Det er fortsatt mye å gjøre. Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli sett, verdsatt og hørt!


Ablooms leder under årets stolhetsparade.

Ablooms leder under årets stolhetsparade.

Under Tøyenfesten hadde vi som vanlig en stand, og er glade for at folk lar seg engasjere og at dette resulterer i en positiv spredning av vårt budskap.

Møtevirksomhet

Norsk friluftsliv har inngått et samarbeid med Abloom. De finansierte Ablooms årlige piknik, og ønsker et fremtidig samarbeid med mål om å få minoritetsspråklige til å komme seg ut i, og benytte seg av, den norske naturen vi alle er så glad i. Vi gleder oss til å følge utviklingen på dette området.

Ridderrennet kontaktet oss om et mulig samarbeid. Ridderrennet er en forening som jobber for å gjøre det mulig for folk med nedsatt funksjonsevne å delta i aktiviteter, og vi håper et samarbeid blir mulig i fremtiden.

Vi synes det er veldig gøy at vi har fått muligheten til å få delta som en aktør under Oslo kulturnatt. Arrangementet er arrangert av kulturetaten. 

Vi trenger som alltid flere frivillige, og hadde møte med elever ved JobLearn, som ønsket seg en praksisplass hos oss fra og med høsten. Vi gleder oss til å hjelpe dem med å få jobberfaring, samtidig som de kan gjøre en viktig jobb for oss.

Vil du jobbe med oss? https://www.abloom.no/jobb


Juni ble som vanlig avsluttet med piknik på Hovedøya.

Juni ble som vanlig avsluttet med piknik på Hovedøya.

Juni måned ble avsluttet med vår årlige piknik på Hovedøya. Abloom stilte med grillmat og drikke, og arrangerte spill som badminton og fotball. Her var det god stemning fra start til slutt, og dagen ble en fin avslutning på en travel måned.

Vi har allerede begynt å planlegge høsten, og vil gjerne dele datoene med dere allerede nå.

13. sep Abloom-Oslo kulturnatt 2019 (Filmens Hus)

Velkommen til den åttende Abloom filmfestival!

17. nov: Kick OFF for AFF/Abloom filmfestival 2019 (frist 10. nov).

18. nov: Barnehagens dag (ingen ledige plasser).

21. nov: Fagkonferanse (frist 20. nov). Fagpersoner/bedrifter/brukerorganisasjoner & stiftelser betaler 500 kr (vi er avhengig av din støtte).

22. nov: Barnas dag (alle barnefilmer med norsk tale er uten tekst). Husk å skrive antall barn og voksne som kommer!

22.nov: Ungdomsdelen (Frist 20. nov).

23. nov: Familiedag (alle barnefilmer med norsk tale er uten tekst).

Påmelding: https://www.abloom.no/registrering.

Bidra som frivillig i Abloom!

Under festivalen er det mange frivillige i sving. Arrangementer som Fagkonferansen blir til i stor grad takket være våre flotte frivillige. Alle har det til felles at de vil at alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Ønsker du å være frivillig på årets filmfestival? Se linken www.abloom.no/frivillig-1.

#Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli sett, verdsatt og hørt!

Lik oss på Facebook!

Copyright © 2019 Abloom, All rights reserved.

   God sommer!