Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Mohsin Mayambala jobber frivillig i Abloom for å skaffe seg erfaring og noe å ha på CVen.

Mohsin Mayambala jobber frivillig i Abloom for å skaffe seg erfaring og noe å ha på CVen.

– Mitt Navn er Mohsin Mulondo Mayambala og jeg har tidligere gått 3 år med elektronikk på Bjørnholt videregående skole. Jeg har tidligere jobbet på Kiwi og hatt utplassering hos et elektrofirma. På fritiden liker jeg å være ute med venner, der det går mye i fotball.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

– Hvorfor valgte du å arbeide med akkurat Abloom?  

– Jeg ville prøve meg på noe nytt i jakten på erfaring og noe å ha på CVen. Dessuten følte jeg at Abloom sitt arbeid er viktig, samtidig som det virket som noe jeg kan mestre. Så langt har jeg vært fornøyd med de erfaringene jeg har fått. Jeg har ingen erfaring fra å jobbe med hverken barn eller på kontor, så dette er nytt og spennende for meg.


Mohsin hjelper til med å få Abloom å gå rundt, og jobber en del på PC.

Mohsin hjelper til med å få Abloom å gå rundt, og jobber en del på PC.

Abloom ønsker å bekjempe barnefattigdom, gjengrekruttering og radikalisering, gjennom å koble oss på sårbar ungdom og tilby meningsfull arbeidserfaring. Dette skal vi gjøre ved å samarbeide med bydelene om å skape arbeidsplasser og sysselsette ungdommer bosatt i dem. Gjennom å bli sysselsatt får de arbeidserfaring som igjen gir dem kontakter og selvtillit til å fortsette å holde seg aktive på det åpne markedet, uten støttetiltak eller med tiltak som fort kan bli overflødige.

Flere jobber krever at man har arbeidserfaring, og uten jobb får man ikke arbeidserfaring. Derfor mener vi at det er viktig med tiltak som får barn og unge inn i arbeidslivet så de opparbeider seg kompetanse og erfaring fra arbeidslivet. For Mohsin kan det å ha noe på CVen bety masse i jakten på jobb i fremtiden.

– Hvordan ble du kjent med Abloom som organisasjon?

– Jeg kjente Ablooms leder Faridah fra før. Hun introduserte meg for Abloom som organisasjon, og foreslo at jeg skulle komme dit som frivillig.

– Hva tenker du at du kan bidra med i Abloom?

– Jeg kan bidra med kontorarbeid, men har fremdeles til gode å prøve meg som frivillig på seminarer og festivaler og lignende. Det blir spennende.

– Har du tatt med deg noe spesielt fra Abloom så langt?

– Jeg likte godt å være med å arrangere vår stand på Melafestivalen, der vi pratet om Abloom sine aktiviteter og hva vi driver med. Jeg var også maskot, noe jeg likte. Alle barna som flokket seg rundt meg, kjærligheten Abloom skapte. Uten maskoten hadde vi ikke fått like mye oppmerksomhet. Til og med ungdommer kom bort. Det var spennende og gøy å være inni den. Så Melafestivalen er et godt minne. Det er interessant å kunne være med å skape interesse rundt Abloom sine prosjekter. Jeg fikk inntrykk av at flere gledet seg til å bidra i fremtiden, noe som er givende når man bruker 3 dager på å planlegge en stand.


Mohsin elsket å se hvor glade barna ble for å få hilse på Abloom.

Mohsin elsket å se hvor glade barna ble for å få hilse på Abloom.

– Jeg gleder meg også til å være med å arrangere filmfestivalen i november, og oppfordrer alle til å melde seg på. Årets tema er Påmelding skjer via nettsiden vår.

Flere av de frivillige oppgir den verdifulle arbeidserfaringen og muligheten til å praktisere norsk som den viktigste delen med prosjektet, noe blant andre Jasmine Hasnah kan bekrefte. Les om hennes og andres erfaringer på Abloom sin hjemmeside. Vi håper at Mohsin får like gode erfaringer som våre andre frivillige har hatt.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en e-post til post@abloom.no og fortell litt kort om deg selv.

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

www.facebook.com/www.abloom.no

Hello, World!