Zana har fått praksisplass hos Abloom.

Zana har fått praksisplass hos Abloom.

Zana Abuzed Ismail kom til Norge i 2004. Først i 2016 fikk han midlertidig oppholdstillatelse. Siden da har han prøvd å få praksisplass på en rekke steder. Etter 3 år fikk han endelig praksisplass hos Abloom.

Siden Zana fikk midlertidig oppholdstillatelse, har han erfart at NAV ikke har strukket til. Han har gått på arbeidsavklaringspenger, men ønsker å komme ut i arbeid. Å gjøre noe fornuftig.

Sterk CV fra hjemlandet

I Irak jobbet Zana som journalist i en rekke aviser og magasiner. Han var TV-reporter, radiojournalist og skrev om kultur. Han snakker kurdisk, farsi, arabisk, tyrkisk, engelsk og norsk. Han går på norskkurs.

Men å få praksisplass var vanskeligere enn det burde være. Etter 3 år ga Abloom han praksisplass.


Zana og Faridah på Ablooms kontorer på Youngstorget.

Zana og Faridah på Ablooms kontorer på Youngstorget.

Aktivisering av flyktninger og asylsøkere

Zana er hos Abloom gjennom et av våre prosjekter for å hjelpe asylsøkere, kalt AFA (Aktivisering av flyktninger og asylsøkere). Les mer om det her.

– Vi ser for oss at Zana kan bidra med mye forskjellig, men i all hovedsak tar vi utgangspunkt i hans tidligere erfaring som journalist. I tillegg til dette kan han bidra med kjernearbeidet vårt, nemlig barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Jeg møtte han igår og han fortalte sin historie. Jeg følte at han var rett person å ta med på laget. Vi er veldig glade for å ha han med.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

Følg oss på Facebook!

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en e-post til [email protected].

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no