Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Plakaten for Abloom filmfestival 2019.

Plakaten for Abloom filmfestival 2019.

Abloom Filmfestival 2019 fronter funksjonshemmede kamp 

ABLOOM FILMFESTIVAL 2019

Fagkonferansen starter 21. november 08.45 på Saga Kino. “Tema for fagkonferansen er: Tilgjengelighet og tilrettelegging – Rom for deltagelse”

Abloom har siden 2012 jobbet hardt for å fronte minoritetsspråklige funksjonshemmedes, spesielt innen minoritetsgrupper. Gradvis har flere blitt engasjert i saken, og nå følte vi det var på høy tid å gi oppmerksomhet til også funksjonshemmede samer. Vi skal stå sammen, for vi har en felles kamp for likeverd og like muligheter i det norske samfunnet. Derfor er det så gledelig at en så viktig akademisk stemme som professor Lenert Hansen kommer til Abloom Fagkonferanse, sier Ablooms leder, Faridah Nabaggala. Han vil holde et innlegg om funksjonshemmede samer og deres situasjon i Norge. 

 

Professor Lenert Hansen forteller at samer opplever ofte hatytringer, diskriminering og mobbing i dagens Norge. Abloom krever at samer med funksjonsnedsettelse ikke blir ignorert av myndighetene, på samme måte som vi krever at minoritetsspråklige ikke blir dobbelt marginalisert på grunn av funksjonsnedsettelse. 

Det framkommer i flere studier fra de nordiske landene at samer med funksjonsnedsettelse møter språklige, kulturelle og stigmatiserende barrierer når det gjelder deltakelse i samfunnet. Samer opplever ofte hatytringer, diskriminering og mobbing i dagens Norge, sier professor Hansen og legger til: 

Den siste tiden har vi vært vitne til flere tilfeller av rasistiske uttalelser og at intensiteten i krenkende ytringer mot samer i media, og særlig i nettdebattene, har nådd et alarmerende nivå.

Abloom-leder Faridah Nabaggala legger også til at dette er en unik mulighet for flere miljøer å møtes på:

Hvem andre er det som samler funksjonshemmede fra Syria, samer fra Troms og Finnmark, politi, ordførere og frivillige fra Smestad? Vi i Abloom mener alvor når vi sier at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt, sier Faridah med et smil. 

Besøk oss på www.abloom.no  og på vår Facebook-side (facebook.com/www.abloom.no).

Kontakt:

Faridah S. Nabaggala,

Gründer/Administrerende direktør/Kunstnerisk leder/produsent 

Epost: post@abloom.no 

Abloom Adresse: Postboks 9098, Grønland 0133 Oslo, Norge 

Tlf.: 463 41 945.