Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

En bedre hverdag – et bedre familieliv!


Ordfører Marianne Borgen fremførte blant annet frem et spesialskrevet dikt til festivaldirektør Faridah Shakoot Nabaggala. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Ordfører Marianne Borgen fremførte blant annet frem et spesialskrevet dikt til festivaldirektør Faridah Shakoot Nabaggala. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

– Tusen takk for en fantastisk fagkonferanse, med over 450 deltakere. Abloom filmfestival pågår fortsatt, og i dag har temaet vært funksjonshemmedes deltakelse i arbeidsliv, utdanning og på øvrige samfunnsområder. I tillegg har vi så klart sett mange gode filmer, sier festivaldirektør og grunnlegger Faridah Shakoor Nabaggala.

Fagkonferansen 21. november ble åpnet av et fantastisk danseshow fra Diamond Dance Sportsdanseklubb. Vi fikk også nok en gang storslått besøk av Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). Vi synes ordføreren er et fantastisk og genuint engasjert menneske hva gjelder det norske samfunnet. At hun for tredje gang tok seg tid igjen til å komme på fagkonferansen, er noe vi setter umåtelig stor pris på.

Se bilder av ordføreren og Faridah her.

Noe av det første og viktigste som ble gjort under årets fagkonferanse, var å definere “tilgjengelighet og tilrettelegging” og hva det betyr. Vi vet at det for minoritetsspråklige ofte er vanskelig å forstå disse begrepene. Derfor valgte vi å forenkle det gjennom film og visuelle metoder. Målet med tilgjengelighet og tilrettelegging er å gjøre både private og statlige aktører bevisste på både ansvar og muligheter for funksjonshemmede.


Diamond Dance Sportsdanseklubb sto for underholdning før fagkonferansen begynte. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Diamond Dance Sportsdanseklubb sto for underholdning før fagkonferansen begynte. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Den 15 minutter lange introfilmen “Rom for deltakelse (Abloom Studios) handler om folks kunnskap om tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede. Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt.

For Abloom er det viktig å bringe stat, kommune, ideelle organisasjoner og privat næringsliv m.fl. sammen, for å diskutere og informere brukere, pårørende og andre engasjerte. Fagkonferansen vår har blitt en viktig arena for kunnskapsutveksling og inspirasjon for de fremmøtte.

Det ble spennende innlegg, debatt, underholdning, film og stands på Saga kino. I mellom innleggene ble det vist filmsnutter. Blant disse var “Prøv, feil og prøv igjen” (Abloom Studios) – en intervjufilm om når livet blir snudd på hodet. En etablert idrettsutøver blir lam fra livet og ned -,

Vi hørte glimrende innlegg om temaet fra:

  • Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), som blant annet holdt et spesialskrevet hyllestdikt til festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala og Abloom-crewet.

  • Zana Abuzed Ismail, som er en flyktning med nedsatt funksjonsevne. Hans hovedtema var hvor utfordrende livet er for mennesker med spesielle behov i Midtøsten generelt, og i Irak spesielt. I disse landene får de så godt som ingen støtte, de ydmykes og skades hver dag, ifølge Zana. Det er ingen tilrettelegging for mennesker med spesielle behov i transportsystemet. Busser og andre transportmidler er ikke tilstrekkelig utstyrt, og det er også vanskelig å få tak i rullestoler og annet spesialutstyr for handikappede. Han fortalte om handicappede ved mottak som sydde sammen leppene sine eller sultestreiket. 

  • Maja Garnaas Kielland (Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus), snakket om utfordringer ved Oslo universitetssykehus, som gamle bygninger, mangel på universell utforming, faktorer som påvirker tilgangen til og bruken av helsetjenesten, alder, språkferdigheter/norsknivå (tolkesentralen), helsekompetanse, botid i Norge, personlig økonomi, funksjonsevne, kulturforskjeller, kjønn og seksuell orientering.


En illustrering for tilrettelagt pasientinformasjon

En illustrering for tilrettelagt pasientinformasjon

  • Karl Haakon Sævold (nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne) snakket om gapet mellom konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den faktiske realiteten i dagens samfunn. Viktigheten av å inkorporere denne konvensjonen i samfunnet, kan ikke presiseres nok.

  • Ketil Lenert (professor ved det helsevitenskapelige fakultet), som har PhD i helsevitenskap ved UiT, holdt et innlegg om samer med funksjonsnedsettelse, og den diskrimineringen de kan oppleve. Han viste også en film om diskriminering av samer. De har veldig mye til felles med minoritetsspråklige personer med funksjonsnedsettelser. Ketil la frem studien sin kalt “Samer med funksjonsnedsettelse”, og lærte oss, blant mye annet, at flere samer rapporterer at de føler seg nødt til å velge bort samisk språk og identitet, for å få tilstrekkelig god helsehjelp. Han mener også at samer møter strukturell diskriminering i helsevesenet.

  • Synne Christiansen (Tjenestedesigner i EGGS). Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum. Kjernen i tjenestedesign er å forstå brukerens situasjon og liv.


Bilde2.jpg
  • Ingeborg Malterud (NHOs bransjeforening “Arbeid og Inkludering”, med Ringer i vannet sin metodikk). Ingeborg snakket om hvordan man kan jobbe for å bevisstgjøre borgere til å se ressurser, hvordan vi kan få flere i arbeid, samt inkludering i arbeids- og næringsliv.

  • Ulrikke Tranberg snakket fra et foreldreperspektiv. Det er mange måter å tilrettelegge både hverdagen og familielivet på. “Vi har valgt det som er best for oss, i vår hverdag med Elena og Constance Amalie. I 2009 hadde vi en annen hverdag enn nå, vi hadde et ønske om mer avlastning til Elena, uten at kommunen skjønte behovet for tilrettelegging og forebygging. Tilrettelegging for en bedre hverdag og et bedre familieliv handler om mer enn bare skole, avlastning, og barnehage. Det handler om både familielivet, fritid og gode arenaer der alle kan være. Å se jentene. Det krever mye av samfunnet å tilrettelegge, slik at de klarer å stå i kampene vi tar, velger å ta og må ta. Av leger, ansatte i barnehagen, på skolen, fotballen, å ridning, ansatte i boligen på avlastningen. Fagpersoner – kommunen, leger og de rundt – må ha evnen til å se hva det er du/dere har behov for. Er det SFO, AKS, BPA, avlastning, barnebolig eller kjærestetid som må til for at dere skal ha overskudd til å fungere i hverdagen og i livet, i en annerledes verden?”

  • Kathrine Lindholm (Avdelings- og prosjektleder for Minoko, Oslo) snakket om design, med mennesket i sentrum. Hvem er brukeren og hvilke behov har den enkelte? For å lage løsninger for flere, må man kreve gode produkter.

I pausen fikk vi høre Torshovkorpset spille kjente melodier, før dagen ble avsluttet med flere viktige foredrag og den årlige paneldebatten.


Torshovkorpset. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Torshovkorpset. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

I tillegg til innledere og paneldebatt etterpå var det mange flotte organisasjoner, grupper og etater som hadde stands under arrangementet:

Den indiske langfilmen “Chuskit” ble vist omtrent midt i programmet, og mottok stående applaus fra årets publikum. Filmen handler om en sprek, rullestolbrukende jente som trosser sin konservative far da han nekter henne skolegang.

Se flere bilder fra arrangementet på Facebook!

Avslutningsvis viste vi filmen “En sorg uten like”, som handler om Maud, en jente som fikk CP etter en sykehussvikt under fødsel, og moren Anita, og deres kamp. Og helt til slutt arrangerte vi den årlige paneldebatten. Temaet var: “Hvordan kan alle delta på sine premisser? – Alle må kunne være med!” Vi håper vår innsats kan bidra til økt bevissthet rundt temaet. 


Paneldebatten. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Paneldebatten. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Urtehagen videregående skole og ULOBA nevnte oss på sin Facebook-side. Trykk på navnene for å se postene.

Da dagen var over, tok jeg en runde for å høre hva folk hadde å si om årets fagkonferanse.

– Jeg syntes det er veldig gode og interessante temaer. Det er veldig viktig for spesielt innvandrere som ikke kan så godt norsk å få denne informasjonen. Det er også liten tvil om at Oslo og Norge må legge mer til rette for funksjonshemmede, sier Levy.

– Har du lært noe?

– Jeg lært masse, og kommer til å ta med meg kunnskapen ut og spre den.


Levy. Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug.

Levy. Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug.

Jeg møter også en dame som ikke vil bli tatt bilde av.

– Hva tenker du om dagen?

– Jeg synes det er kjempeviktig arbeid. For meg er det litt vanskelig å snakke om funksjonsnedsettelse, siden jeg er pårørende. Men da er det også godt å kunne komme hit og være en del av dette.

– Absolutt. Masse. Så jeg kommer gjerne tilbake neste år for å lære mer.

– Hva slags forventninger hadde du før i dag?

– Jeg hadde en forventning om å lære noe, men også samtidig bli underholdt.

-Har dere lært noe i dag?

-Jeg har lært at mennesker er mennesker, uansett hvor de kommer fra eller om de har en funksjonsnedsettelse, sier Rahwa.

-Jeg vet at funksjonshemmede er like kapable som oss andre. De kan brukes som en ressurs i samfunnet, istedenfor å bare gå å NAV. Jeg har en venninne som er blind, sier Tiebe.

-Jeg er enig i alt. Veldig bra festival, smiler Senaittiebe.


Rahwa, Tiebe og Senaittiebe.

Rahwa, Tiebe og Senaittiebe.

Alt i alt kan vi konkludere med at dagens fagdag var en stor suksess. I morgen er det nest siste dag, da vi arrangerer barnas del og ungdommens del. Vi sees!