Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala snakker under årets familiedag. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala snakker under årets familiedag. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

– Vi i Abloom ønsker å takke for et flott, inspirerende og lærerik Abloom filmfestival 2019 på Aktivitetshuset K1 på Tøyen, Cinemateket/Filmens Hus, Saga kino. En annerledes filmfestival hvor vi bringer temaet funksjonshemming til liv gjennom film, funksjonshemmedes liv og rettigheter på dagsorden – uansett bakgrunn. Vi viste gode dokumentarer, samt opplysnings- og spillefilmer om det å leve med nedsatt funksjonsevne, og bidro til et mer positivt og rettferdig samfunn for alle! Jeg mener Abloom filmfestival er en spydspiss i kampen for inkludering av funksjonshemmede i Norge, sier Abloom-grunnlegger og direktør, Faridah Shakoor Nabaggala.

Abloom ønsket over 4000 deltakere velkommen til den åttende Abloom filmfestival fra 17. til 23. 11. 2019.

Temaet under årets festival var “Tilgjengelighet og tilrettelegging: Rom for deltakelse.

For en måned! Abloom filmfestival kom endelig på trappene, og november måned har derfor, i all hovedsak, blitt viet til årets filmfestival.

En pangstart

Klokken 13, mandag 17., kjørte vi i gang med kick-off av Abloom filmfestival, til barnas store glede. Det ble filmvisning av “Modig” og “Peter Pan”, klovneshow, utdeling av pepperkaker og mye mer. Vi hadde også gleden av å introdusere vår nye maskot, Kaptein Abloom, til barna. De hadde stor glede av den nye maskoten, og dagen gikk ikke bare til filmvisning og aktiviteter for barna, men også til spredning av Ablooms budskap ute i gatene.


Kaptein Abloom fikk sin debut under årets kick-off. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Kaptein Abloom fikk sin debut under årets kick-off. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Les mer om dagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/17/4rahg5saow6wpxqhup6eythz7hgsqn

Barna i fokus

Abloom rullet videre dagen etter, også da med barna i fokus. Dag 2 var barnehagens dag, og var fylt med aktiviteter, dans, lek, filmvisning og mye, mye mer, på Filmens hus.

800 barn på 4 timer stilte visse krav til organisering, men det ble ikke et problem. Tvert imot gikk dagen som på skinner, og barna stortrivdes. Dag 2 av Abloom bestod ikke kun av barnehagens dag. Etter barna hadde dratt, fortsatte festivalen for de voksne, da regissør og filmskaper Onur Yağız, som hadde reist hele veien fra Tyrkia i ens ærend, kom til Filmens hus for å snakke om sin film “Toprak”. Vi fikk også storstilt besøk av representanter fra den tyrkiske ambassaden, som stilte med catering.


Abloom, barnehage-barn og Kaptein Abloom. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Abloom, barnehage-barn og Kaptein Abloom. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Les mer om dagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/18/3aah69p9fonj7esp13cd8d3k3dewd9

Førpremiere og regissørbesøk

Abloom Filmfestival arrangerte enunike filmaften sammen med Tyrkias ambassade i Oslo og Norsk filminstitutt. Etter filmen var det paneldebatt, innledet av regissøren. Flere spennende og viktigere temaer i Ablooms ånd ble tatt opp. Blant annet tabuer i ulike samfunn, skam rundt funksjonshemmede, hvordan de som ikke er A4 skal inkluderes, viktigheten av respekt når det kommer til forskjeller og mye mer. En debatt som bare ga og ga. Dette er første (men definitivt ikke siste) gang Abloom har et sideprogram med en ambassade i Oslo. Abloom er uendelig stolte av å ha fått til å skape broer mellom så mange ulike kulturer, og føler at dette er et slags symbol på nettopp dette.


Paneldebatten etter visningen av “Toprak”, med Stine Helgeland fra NFI, regissør Onur Yağız og festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Paneldebatten etter visningen av “Toprak”, med Stine Helgeland fra NFI, regissør Onur Yağız og festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Les mer om dagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/18/4ywfbbucghv01gg7exxt4nol9d9jro

Årets fagkonferanse

Fagkonferansen 21. november ble åpnet av et fantastisk danseshow fra Diamond Dance Sportsdanseklubb. Vi fikk også nok en gang storslått besøk av Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). Vi synes ordføreren er et fantastisk og genuint engasjert menneske hva gjelder det norske samfunnet. At hun for tredje gang tok seg tid igjen til å komme på fagkonferansen, er noe vi setter umåtelig stor pris på.

Se bilder av ordføreren og Faridah her.

Noe av det første og viktigste som ble gjort under årets fagkonferanse, var å definere “tilgjengelighet og tilrettelegging” og hva det betyr. Vi vet at det for minoritetsspråklige ofte er vanskelig å forstå disse begrepene. Derfor valgte vi å forenkle det gjennom film og visuelle metoder. Målet med tilgjengelighet og tilrettelegging er å gjøre både private og statlige aktører bevisste på både ansvar og muligheter for funksjonshemmede.

For Abloom er det viktig å bringe stat, kommune, ideelle organisasjoner og privat næringsliv og mange andre aktører, sammen, for å diskutere og informere brukere, pårørende og andre engasjerte. Fagkonferansen vår har blitt en viktig arena for kunnskapsutveksling og inspirasjon for de fremmøtte. Det ble spennende innlegg, debatt, underholdning, film og stands på Saga kino.

Vi hørte glimrende innlegg om temaet fra:

  • Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), som blant annet holdt et spesialskrevet hyllestdikt til festivaldirektør Faridah Shakoor Nabaggala og Abloom-crewet.

  • Zana Abuzed Ismail, som er en flyktning med nedsatt funksjonsevne. Hans hovedtema var hvor utfordrende livet er for mennesker med spesielle behov i Midtøsten generelt, og i Irak spesielt. 

  • Maja Garnaas Kielland (Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus), snakket om utfordringer ved Oslo universitetssykehus, som gamle bygninger, mangel på universell utforming, faktorer som påvirker tilgangen til og bruken av helsetjenesten, alder, språkferdigheter/norsknivå (tolkesentralen), helsekompetanse, botid i Norge, personlig økonomi, funksjonsevne og kulturforskjeller.

  • Karl Haakon Sævold (nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne) snakket om gapet mellom konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den faktiske realiteten i dagens samfunn. 

  • Ketil Lenert (professor ved det helsevitenskapelige fakultet), som har PhD i helsevitenskap ved UiT, holdt et innlegg om samer med funksjonsnedsettelse, og den diskrimineringen de kan oppleve. Han viste også en film om diskriminering av samer. De har veldig mye til felles med minoritetsspråklige personer med funksjonsnedsettelser. Ketil la frem studien sin kalt “Samer med funksjonsnedsettelse”, og lærte oss, blant mye annet, at flere samer rapporterer at de føler seg nødt til å velge bort samisk språk og identitet, for å få tilstrekkelig god helsehjelp. Han mener også at samer møter strukturell diskriminering i helsevesenet.

  • Synne Christiansen (Tjenestedesigner i EGGS). Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum. Kjernen i tjenestedesign er å forstå brukerens situasjon og liv.

  • Ingeborg Malterud (NHOs bransjeforening “Arbeid og Inkludering”, med Ringer i vannet sin metodikk). Ingeborg snakket om hvordan man kan jobbe for å bevisstgjøre borgere til å se ressurser, hvordan vi kan få flere i arbeid, samt inkludering i arbeids- og næringsliv.

  • Ulrikke Tranberg snakket fra et foreldreperspektiv. Det er mange måter å tilrettelegge både hverdagen og familielivet på. At tilrettelegging for en bedre hverdag og et bedre familieliv, handler om mer enn bare skole, avlastning, og barnehage. Det handler om både familielivet, fritid og gode arenaer der alle kan være. Å se jentene. Det krever mye av samfunnet å tilrettelegge, slik at de klarer å stå i kampene vi tar, velger å ta og må ta. Av leger, ansatte i barnehagen, på skolen, fotballen, å ridning, ansatte i boligen på avlastningen. Fagpersoner – kommunen, leger og de rundt må ha evnen til å se hva det er du/dere har behov for. Er det SFO, AKS, BPA, avlastning, barnebolig eller kjærestetid som må til for at dere skal ha overskudd til å fungere i hverdagen og i livet i en annerledes verden?

  • Kathrine Lindholm (Avdelings- og prosjektleder for Minoko, Oslo) snakket om design, med mennesket i sentrum. Hvem er brukeren og hvilke behov har den enkelte? For å lage løsninger for flere, må man kreve gode produkter.

I pausen fikk vi høre Torshovkorpset spille kjente melodier.

Den indiske langfilmen “Chuskit” ble vist omtrent midt i programmet, og mottok stående applaus fra årets publikum. Filmen handler om en sprek, rullestolbrukende jente som trosser sin konservative far da han nekter henne skolegang.

Se flere bilder fra arrangementet på Facebook!

Avslutningsvis viste vi Abloom Studios sin film “En sorg uten like”, som handler om Maud, en jente som fikk CP etter en sykehussvikt under fødsel, og moren Anita, og deres kamp gjennom mange år. Vi synes Maud er modig som står frem med sin historie, og er evig takknemlige for at både hun og moren stilte opp for å lage denne intervjufilmen.

Og helt til slutt arrangerte vi den årlige paneldebatten. Temaet var: “Hvordan kan alle delta på sine premisser? – Alle må kunne være med!” Vi håper vår innsats kan bidra til økt bevissthet rundt temaet.


Ordfører Marianne Borgen under årets fagkonferanse. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Ordfører Marianne Borgen under årets fagkonferanse. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Les mer om dagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/21/okseq9xgqlu7gl7hwaltpj9xhmjbh1

Dagen for barn og ungdom

Nest siste dag ble delt mellom barneskole-barn og ungdomsskole. Der fikk både voksne og barn treffe Abloom-maskoten. Her ble det mye moro, dans og latter. Under barnas del, skulle over 800 barn loses inn i salene, der nyinnspillingen av Disney-klassikeren “Aladdin” og “Tårnet” ble vist.

Festivaldirektøren fortalte om Ablooms budskap; “Alle barn skal bli verdsatt, sett og hørt”, noe hun fikk hjelp fra maskoten Abloom til å formidle. Abloom fortsetter å spre glede med sine 3 varianter; Originale Abloom, Prins Abloom og Kaptein Abloom.

På vei ut av kinosalene kunne et enstemmig kor av barn bekrefte at filmene både var underholdende og spennende. Men det var ikke bare de yngste som lot seg begeistre over å møte Abloom og være med på filmfestival.


Barna nyter film. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Barna nyter film. Foto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Les mer om dagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/22/barnas-dag-aff2019-p-saga-kino

Da barna dro, sto ungdommene for tur. Det ble visning av Spider-Man: Far From Home, Terminator: Dark Fate og The Hate U Give Me.

AFF avrundet med et smell!

Familiedagen ble en herlig avslutning på den åttende AFF. Takk til alle de flotte og flinke barnefamiliene som tok turen. Og en stor takk til blide, positive og hjelpsomme frivillige, som bidrar for å gjøre denne festivalen mulig! Vi gleder oss allerede til neste Abloom Filmfestival i 2020! Malificent: Mistress of Evil, X-Men: Dark Phoenix.

Les mer om familiedagen her: https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2019/11/27/familiedagen-p-saga-kino

Av andre aktiviteter denne måneden, har vi deltatt på deputasjon hos kultur-og utdanningsutvalget i Oslo, samarbeidsforum for kvinner 2019 og fellesmøte med representanter fra bydelenes råd for funksjonshemmede, brukerorganisasjoner og medlemmer i det sentrale rådet i Oslo.

Årets siste frivilligmøte før festivalen ble holdt, og biskop Kari Veiteberg undertegnet felleserklæringen “Funksjonsnedsettelser – ikke en guddommelig straff”. Vi fortsatte også vår distribusjonsrunde av innrammede versjoner av erklæringen, i denne omgang til Muslim Senter Furuset, Det Islamske Forbundet Rabita, Det Islamiske fellesskap Bosnia og Herzegovina og Daru Salaam Islamic Center. Felleserklæringen ble overrakt på norsk, men også på de respektive språk, sånn at de kan ha den hengende i sine lokaler, fullt leselig for norsktalende og ikke-norsktalende.