Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method
Kaptein Abloom ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Kaptein Abloom ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

– Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år, sier Ablooms leder Faridah Nabaggala.

For et år det har vært! Abloom takker for samarbeidet i året som har gått. Vi holder stengt fra 23. desember til og med 01.01 2020.

Etter en hektisk uke med filmfestival, fest og moro, var det i desember tilbake til hverdagen. Den 3. desember markerte vi FN-dagen for funksjonshemmede. Visste du at Norge får kraftig kritikk av FN for alvorlige menneskerettighetsbrudd overfor funksjonshemmede? Vårt ønske for 2020 er at Norges politikere sørger for at FNs konvensjon for funksjonshemmede blir inkorporert i norsk lov, slik man allerede har gjort med barne-, kvinne- og rasismekonvensjonen. 

Abloom var representert på Bufdirs marketing under de funksjonshemmedes dag. I den anledning følte vi at det var på sin plass å legge ut årets takketale etter årets Abloom filmfestival. Den kan sees her.

Felleserklæringen spres

Videre dro Abloom-grunnlegger Faridah Nabaggala til Bergen, for å inspirere moskeen Abu al-Fadel Islamisk kultursenter til å skrive under på felleserklæringen om at funksjonsnedsettelse ikke en guddommelig straff. Turen gikk så videre til Bergen moské, som er den største muslimske gruppen i Hordaland, med ca. 2500 medlemmer. 

Tilbake i Oslo deltok vi på fagkonferansen “Familier, barn, minoritet og funksjonshemming”, i regi av Home-Start Familiekontakten og Kirkens Bymisjon.

Sammen med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen slo vi fast at høyere makter ikke hadde noe å gjøre med funksjonsnedsettelser. Faridah var tilstede i moskeen, og leverte felleserklæringen “Funksjonsnedsettelser – ikke en guddommelig straff”, innrammet. Erklæringen vil henge i moskeen, noe vi ser på som viktig for å forsikre oss om at budskapet ikke blir glemt. Trossamfunnet forpliktet seg også til å ufarliggjøre tematikken og dermed gjøre det mulig for mennesker å kunne snakke fritt.

En av mange som skrev under i Bergen.

En av mange som skrev under i Bergen.

Det samme gjorde vi sammen med den katolske biskopen i Oslo, Markus Bernt Eidsvig, i det katolske bispedømme. Se appellen hans om temaet her.

Og apropos. En rekke andre appeller fra ulike foredragsholdere, både fra fagkonferansen og signeringsseremonien, har blitt ferdigstilt denne måneden. Alle appellene kan sees her.

Biskop Bernt Eidsvig og Ablooms leder Faridah Nabaggala, med en innrammet versjon av felleserklæringen “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Biskop Bernt Eidsvig og Ablooms leder Faridah Nabaggala, med en innrammet versjon av felleserklæringen “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

Abloom i politikken

Den 12. desember holdt Abloom et foredrag kalt “minoritetsspråklige med nedsatt funksjonsevne i møte med hjelpeapparatet: Kulturforståelse, tabuer, misforståelser og myter” på Melahuset. Foredraget ble holdt for faggruppen for migrasjonshelse i Helseetaten.

Vi hadde også et viktig møte med Bydel Gamle Oslo, hvor de fikk innsikt i hvor mye vi bidrar til å minske forskjellene i bydelen. Vi deltok også på årets aller siste rådsmøte, Faridah som byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Universell utforming er viktig for oss, og vi var derfor stolte av å få bidra i et viktig innspillsmøte om hvordan Norsk filminstitutt skal se ut i fremtiden. Abloom mener at NFI skal ivareta universell utforming i filmbransjen. Universell utforming skal gi flere mennesker mulighet til å leve i tråd med egne ønsker og planer, og dermed delta på alle samfunnsområder. Per i dag er det døve barn som er diskriminert som filmgåere, med tanke på at ingen barnefilmer med norsk tale har undertekst.

Måneden ble omsider avsluttet med et hyggelig frivilligmøte, med mat og gode samtaler om årets og neste års tema. Vi ønsker alle en trivelig jul. Vi sees til neste år!

Frivilligmøte.

Frivilligmøte.

Velkommen til AFF 2020!

Velkommen til vår årlige møteplass for kunnskapsutveksling, kompetansebygging, inkludering og innovasjon. Det blir spennende og inspirerende foredrag m.m.

FAGKONFERANSE 19. NOVEMBER på Saga Kino kl. 10:00 – 14:30.

Se Ablooms kalender for flere aktiviteter.

For mer info om alt om oss, se www.abloom.no.