Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Ablooms grunnlegger og leder Faridah Nabaggala.

Ablooms grunnlegger og leder Faridah Nabaggala.

Ablooms leder Faridah Nabaggalas hilsen til alle, i anledning korona-situasjonen, tirsdag 17. mars 2020.

Kjære alle sammen.

Vi befinner oss i en situasjon som er uoversiktlig og skremmende for mange. Spesielt de mest sårbare i samfunnet opplever situasjonen vi er i nå som svært vanskelig.

Den mobiliseringen vi ser blant det norske folk, på oppfordring fra regjeringen, er et tegn på solidaritet for de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi oppfordrer til solidaritet og felles dugnad mot spredning av koronaviruset! Det er vår alles oppgave å bidra slik at den dramatiske utviklingen vi er overfor nå bremses.

Vi setter vår lit til at de politiske lederne, eksperter og fagmyndigheter, gjør det som kreves i denne krisesituasjonen. Men når alt kommer til alt, vil vi presisere at personlig hygiene og andre retningslinjer utstedt av staten, er vår samfunnsplikt som medmennesker. Våre tanker og bønner er hos dere alle nå.

Til deg som opplever sykdom, er pårørende, har barn eller bekjente med funksjonsnedsettelse, eller kjenner noen som er i faresonen: Ensomhet og isolasjon rammer oss alle, men noen blant oss har tyngre stunder enn andre. Denne krisen minner oss på hva som er viktig. Å stille opp for hverandre, å løfte hverandre opp, dag etter dag – Det er viktigere nå enn på lenge. 

Avslutningsvis vil jeg hylle de mange individer som ivaretar livsviktige samfunnsfunksjoner i vårt kjære land. Dere får samfunnet til å gå rundt! Til de enkeltpersoner over hele Norge, som gjennom arbeid i det offentlige og private, i organisasjoner og i stiftelser, dag etter dag, møter opp med livsviktig ekspertise og hjelpe de som trenger det aller mest: Takk. Dere er fantastiske!

Sammen skal vi klare å komme oss gjennom den kaotiske tiden som venter oss alle.

Det finnes nå en nettside der dere kan laste ned informasjon om koronaviruset fra Oslo kommune.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/

Denne nettsiden oppdateres fortløpende med nye språk.

Samtidig finnes det generell informasjon på 24 språk tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

I tillegg kan rådgivningskontoret for syn og hørsel bidra med informasjon til personer med synshemming.

Ta vare på hverandre.