Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Ablooms leder og grunnlegger Faridah Nabaggala i møte med ungdommer fra Hoveseter ungdomsskole.

Ablooms leder og grunnlegger Faridah Nabaggala i møte med ungdommer fra Hoveseter ungdomsskole.

– Jeg har så stor respekt for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse. De er spesielle foreldre. Til dem som tror på Gud, sier jeg: «Du ble valgt av Gud. Han så at dere var spesielle mennesker som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke en skam, sier Faridah S. Nabaggala, grunnlegger og leder i Abloom.

A L L E B A R N  O G U N G E M E D  N E D S A T T F U N K S J O N S E V N E  S K A L B L I V E R D S A T T , S E T T  O G H Ø R T !

I tillegg til å feire 9 år, har Abloom kommet i enda en ny variant. Maskoten Kaptein Abloom kjenner vi fra før. Men her er en skisse til en ny variant som skal brukes på diverse plattformer fremover.


Abloom i ny variant.

Abloom i ny variant.

Mini Abloom fredag 29. mai 2020

Ablooms leder og grunnlegger, Faridah Nabaggala, hadde et møte med Lone fra Norsk Orientering, hvor de planla Mini-Abloom i 2020. Det blir en spennende festival i mai!

Les mer om, og meld deg på, eventen på vår nettside.

Velg Abloom som valgfag på ungdomsskolen

Våre fantastiske valgfagelever (Hermine, Ingeborg og Anette) fra Hovseter skole, jobbet med planlegging av Mini Abloom 2020, to ganger i februar. Vi har vært så heldige å hatt dem med på laget i over et år. De har valgt Abloom som valgfag på ungdomsskolen innenfor faget “innsats for andre”. Har du lyst til å gjøre det samme? Les mer her.


Ungdomsskoleelevene i arbeid.

Ungdomsskoleelevene i arbeid.

Kurs og seminarer, reiseaktivitet og taler rundt om i Norge

Tirsdag 10. mars skal Faridah holde et foredrag under konferansen “Spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – barnets stemme som kompass på veien til inkluderende praksis”. Blant deltakere på konferansen finner vi blant annet H.K.H. Kronprins Haakon og Oslos ordfører Marianne Borgen. Tittelen på Faridah sitt foredrag er “Slik sørger Abloom for at barn med funksjonsnedsettelser blir verdsatt, sett og hørt”. Klikk her for mer info om dagen. 

Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff!

Abloom har siden organisasjonens oppstart registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Vi fornyer stadig gløden og iveren etter å jobbe hardt med prosjektet i alle ledd av organisasjonen, også med samarbeidspartnere. I sammenheng med vårt 10-årsjubileum, har vi i det siste brukt mye tid på følgende:

  • Distribusjon av innrammede versjoner av felleserklæringen til ulike tros- og livssynsgrupper, ambassade. Dette er for at ikke erklæringen skal bli stuet bort og glemt.

  • Produksjon av videoer om erklæringen: videokampanje hvor erklæringen blir fremført på forskjellige språk.

  • Reiseaktivitet, seminarer og taler rundt om i Norge.

Klikk her for mer info.

I tråd med dette stiller Faridah opp under en teologisk fagdag, med funksjonshemming i fokus. Dette er et dagsseminar om religiøst medborgerskap. Religiøst medborgerskap innebærer at alle mennesker skal ha mulighet til å delta i religiøs praksis etter eget ønske og interesse. Variasjoner i funksjonsevne er et menneskelig vilkår som kan utfordre muligheten for religiøst medborgerskap. Faridah deltar i paneldebatten, og seminaret holdes i Stavanger. Klikk her for mer info. 

Meningsfylte opplevelser: Velkommen til AFF 2020!

Abloom ønsker deg velkommen til den niende Abloom filmfestival fra 15. til 21.11 2020. Årets tema er “Død og sorg – en bortgjemt virkelighet”.

Vi håper virkelig, og anbefaler på det dypeste, at du tar turen til årets fagkonferanse, som avholdes den 19. november fra 10:00 – 14:30. Her får du faglig påfyll og mulighet til å diskutere med andre fagpersoner og ikke minst pårørende.

Meld deg på årets Abloom-aktiviteter på nettsiden vår.