Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Abloom Awareness Week er et nytt tiltak for å øke kunnskap og bevissthet rundt funksjonsnedsettelser.

Abloom Awareness Week er et nytt tiltak for å øke kunnskap og bevissthet rundt funksjonsnedsettelser.

Samtidig som Abloom filmfestival pågår i uke 47, skal vi kjøre en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge med spesielle behov.

Kjennemerket til aksjonen vil være en blå pin formet som en due. Vi kaller den Blådue-pinen. Denne pinen viser at man er informert om situasjonen til barn og unge med funksjonsnedsettelse, og at man støtter arbeidet for et mer tilrettelagt og rettferdig samfunn! 

Kunnskap og handling

Hvert år har Abloom filmfestival et sentralt tema. I 2020 er temaet “Død og sorg – et bortgjemt tema”. Dette tas opp gjennom filmer, debatter og den store fagkonferansen. 

Vi skal nå engasjere også de som ikke er med på festivalen, men som gjerne vil gjøre noe for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Blådue-pinen kommer til å være synlig i byen og på sosiale medier, og dermed spre informasjon og gode holdninger. Vi sprer også tips om hva man kan gjøre selv for saken. 

Vår visjon: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! 

Via film, Awareness Week, seminarer og andre arrangementer fortsetter AFF å sette funksjonshemmede på dagsorden – uansett bakgrunn. 

Les mer om Abloom Awareness Week her.

Kontakt oss på post@abloom.no

Mer informasjon kommer på nettsiden vår fortløpende.