Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Abloom-leder Faridah S. Nabaggala skal hjelpe Norsk Filminstitutt med inkluderingsarbeidet. 

46503756_2082293075173137_4590080520452308992_2o.png

Norsk Filminstitutt lanserte i 2019 handlingsplanen Relevans, Publikum, Bærekraft, og i løpet av 2020 ønsker NFI å realisere tiltakene i planen. For å kvalitetssikre dette arbeidet med å skape en mer inkluderende filmbransje, oppretter de nå en referansegruppe for inkluderingsarbeidet. Og med på laget er Faridah Nabaggala. 

— Dette er veldig bra, og jeg tenker det er klokt av NFI å involvere meg og andre kompetente i dette arbeidet. Jeg har drevet et filmselskap og en vellykket filmfestival i ni år, og er vel en av de som har best og mest kontakt med alle med særlig fokus på vår målgruppe: minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse, sier Faridah Nabaggala. 

Aktiv og sterk

Faridah kom til Norge fra Uganda og har vært enormt aktiv i norsk samfunnsliv. Hun er en sosial entreprenør, gründer og filmprodusent (siden 2010). Du kan lese mer om Faridahs historie her: 

Finn ditt kall – og glem offerroller

— Jeg mener norsk filmbransje må utvikle seg i takt med at samfunnet og demografien endrer seg. Minoritetsspråklige var først ikke representert i det hele tatt, og så har det vært noen år med veldig mange problemfokuserte fremstillinger. Men minoritetsspråklige får en sterkere og tydeligere rolle i norsk samfunn, og vi har nå også flere roller foran og bak kamera. Det er lenge siden minoritetsspråklige kun var billettkjøpere. Og denne utviklingen krever at man er “på ballen”, så jeg gleder meg til å bidra i denne referansegruppen, sier Faridah. 

I mange år har Faridah representert og hjulpet funksjonshemmede, fattige barnefamilier, flyktninger og asylsøkere i Oslo. Og ikke minst har hun drevet Abloom frem som en mangfoldig organisasjon som har satt funksjonshemmede barn og unges liv og behov på agendaen. 

Må speile samfunnet — Jeg gleder meg å rådgi NFI slik at samspillet mellom mangfold og fellesskap er i fokus, både når det gjelder intensjoner og praksis i NFIs strategier. Det viktigste for meg er å bidra med kunnskap om tilhørighet, vennskap og inkludering. Dette er ikke bare fine ord – det er noe vi kan realisere. NFI har behov for kunnskap om mangfold, utenforskap, inkludering, samt profesjonsutøverens muligheter. Filmbransjen skal følge utviklingen i samfunnet, og ikke henge etter. 

Faridah vant Oslo Bys kunstnerpris i 2014, ble kåret til changeleader i 2016 av Reach for Change og vant NHF Oslos Hederspris i 2016. 

— Mange filmskapere opplever å ikke å bli inkludert i filmbransjen. Jeg skal aktivt jobbe for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell legning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion … Barn og unge, uansett bakgrunn, evner og forutsetninger, skal bli speilet i filmer som blir laget i Norge, sier Faridah og legger avslutningsvis til: 

— Jeg gleder meg til å sikre bedre dialog med underrepresenterte grupper i filmbransjen, og sørge for at NFIs overordnede inkluderingsarbeid- og ulike inkluderingstiltak blir treffsikre og målrettede. Alle skal med!

Litt mer om Faridah S. Nabaggala – Ablooms grunnlegger og leder.

  • Stolt og energisk leder med solid erfaring fra både Norge og Uganda

  • Abloom Filmfestivals gründer og administrende direktør

  • Sosial entreprenør med gode resultater

  • Initiativtaker til- og leder av flere prosjekter som engasjerer og aktiviserer flere sårbare grupper i samfunnet

  • Forretningskvinne: gründer innen filmproduksjon siden 2010

  • Stort internasjonalt nettverk innen organisasjonsliv, politikk, ambassader og underholdningsbransjen

  • Vinner av Oslo Bys kunstnerpris i 2014

  • Kåret til changeleader i 2016 av Reach for Change

  • NHF Oslos Hederspris. Prisen går til en person som har gjort en enorm innsats for funksjonshemmede.

  • Kåret til årets forbilde av EMI , Oslo kommune 2019

Referansegruppens oppgaver

•    Komme med innspill til NFIs inkluderingsarbeid.

•    Bidra til at NFIs tiltak for inkludering og representativitet er treffsikre og målrettede.

•    Delta i dialogmøter med NFI.

For mer info om handlingsplanen Relevans, Publikum, Bærekraft.