Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Hele Norge må bevisstgjøres

Ablooms ansatte, frivillige og partnere bidrar på mange ulike måter, og vi er heldige som har en så mangfoldig gruppe med engasjerte og kompetente medarbeidere. En av disse ildsjelene er pensjonisten Unni Sirgård Heesch. Hun kom fra en flott finanskarriere i DNB Markets, hvor hun var leder for meglere innen valuta, renter og råvarer. 

Faglig var det en spennende jobb, ikke minst det å lede personer med så sterk kompetanse, forteller Unni. I dag lever hun og mannen begge et hyggelig pensjonistliv. De har sønner, barnebarn og alt det gode det fører med seg. 

 

“Da jeg ble pensjonist, måtte jeg “gi noe tilbake” og jeg ville engasjere meg i noe samfunnsnyttig. Gjennom Kirkens Bymisjon tok jeg kurset «Home-start» og ble familiekontakt for en familie med tre barn, en gang i uken”. 

 

På dette kurset traff hun Ablooms leder, Faridah Nabaggala. 

“Hun hadde en forelesning om hvor utfordrende det er å få hjelp av det offentlige når en får barn med nedsatt funksjonsevne. Faridahs forelesning om sin egen situasjon og Abloom var motiverende. Dette ga meg inspirasjon til å jobbe med barn”. 

 

Unni gikk da inn som frivillig i Abloom i 2018.

Nysgjerrig og åpen

“Jeg hadde veldig liten kunnskap om og kjennskap til minoritetsmiljøene, og spesielt hvordan barn og unge med nedsatt funksjonsevne hadde det. Det var på tide å involvere meg mer, og da ble jeg med som frivillig for Mini Abloom på Rommen Scene i 2018”.  

 

Unni forteller at hun fikk “sjokk” da hun kom på møte for frivillige i Abloom. Der var det mange unge mennesker, og hun var i tvil om de trengte en “gammel dame” som henne. 

 

“Men jeg fikk jobben som konferansier. Det ga mersmak!”

 

Unni takket deretter ja til å jobbe hos oss i Abloom en dag i uken. Søknadsskriving til offentlige instanser og stiftelser var langt fra finansmegling, men ga henne innsikt i en “ny verden”. 

 

“Gjennom dette arbeidet ble jeg godt kjent med Abloom og Faridah.  Jeg ble virkelig engasjert og fikk godt innblikk i en verden jeg ikke var kjent med fra før”. Abloom er en fantastisk organisasjon og har et fantastisk godt arbeidsmiljø.  Hyggelige, omtenksomme, og flinke medarbeidere og frivillige, forteller Unni. 

Skryter av Ablooms leder

Unni skryter mye av Faridah Nabaggalas arbeid og meritter. Alt fra filmfestivaler til forelesninger, turer og tabubrytende prosjekter blir planlagt, gjennomført og evaluert.

 

“Det er imponerende, og jeg er veldig glad jeg kjenner Faridah. Hun er en person du bare blir glad i, alltid godt humør, positiv, faglig dyktig, inspirerende og motiverende å jobbe for”. Hun står på døgnet rundt for de svakeste og mest sårbare i vårt samfunn, sier hun. 

 

Unni mener det nå er på tide at det offentlige stiller opp økonomisk i mye større grad enn de gjør i dag for Abloom. Blant annet mener hun Abloom bør komme på statsbudsjettet, fordi midler som i dag brukes til søknadsskriving da kan brukes på viktige kjerneaktiviteter. 

 

 “En annen ting er at det offentlige bør ta et større ansvar for å inkludere denne målgruppen i samfunnet. Dette kan gjøres ved at flere bedrifter og organisasjoner inkluderer/ansetter personer med nedsatt funksjonsevne.  Vi trenger en kampanje for å bevisstgjøre alle i Norge om  funksjonsnedsettelser. Da vil de faktisk bli verdsatt, sett og hørt.”

Unni er et forbilde

Ablooms leder, Faridah Nabaggala, på sin side skryter like mye av Unni, og mener hun er et godt forbilde for andre som vil bidra som frivillig. 

 

“Unni er et varmt og godt menneske med bunnsolid kompetanse og en utrolig sterk faglig bakgrunn. Hun er et forbilde for andre pensjonister med en flott karriere bak seg. Å bidra til vekst og fremgang i miljøer man ikke kjenner i det hele tatt, er faktisk mulig. Å samarbeide med ungdommer fra andre miljøer er mulig. Norge trenger flere som Unni, og Abloom er dypt takknemlig for alt hun er og gjør, sier Ablooms leder. 

 

Sist, men ikke minst fra Unni Heesch:

Uni Thumbnail

Jeg gleder meg til å delta på Abloom Filmfestivals tiårsjubileum i uke 47! Fantastisk at Abloom Filmfestival har eksistert i ti år.  Det kommer til å bli en flott opplevelse, her blir det stor fest og mange arrangementer, avslutter Unni. 

Unni Heesch

-

Abloom Frivillig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.