Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Hele Norge må bevisstgjøres

USAs visepresident, Kamala Harris. Foto: White House
Av Ablooms leder, Faridah Nabaggala,

I dag gratulerer jeg USAs nye president Joseph Robinette Biden Jr. og visepresident Kamala Devi Harris med både valgseieren og en god innsettelsesseremoni. Må de lykkes! 

Kamala Harris’ historiske edsavleggelse som visepresident markerer også en ny tid for den demokratiske verden.

 For første gang i historien er en kvinne den nest mektigste personen i verden. Og det er ikke uten grunn at jeg mener Harris fortjener både heder og respekt.

Harris har vært meget tydelig og sterk i mange svært viktige prosesser det siste året. Verden strever med en pandemi som bare i USA har krevd over 400.000 menneskeliv. 

 

 

De voldsomme økonomiske konsekvensene rammer urettferdig, ulikt og brutalt – også her i Norge. Abloom har det siste året hjulpet myndighetene med å nå ut til minoritetsspråklige med god koronainformasjon. En av måtene vi har gjort dette på er ved å lansere min booklet “Historien om koronaviruset”. Mange barn, unge og foreldre har hatt stor glede og nytte av tilrettelagt informasjon.

 

 

Rettferdighet, sannhet, demokrati, likhet og fremgang er alle grunnleggende deler av våre demokratiske samfunn – og Kamala Harris har vært enormt effektiv i formidlingen av disse verdiene det siste året. Hun står støtt i stormen, og er et utrolig godt forbilde for alle. At hun også er den første visepresidenten med afro-amerikansk og indisk bakgrunn er selvfølgelig også en viktig faktor. 

 

Men Harris ble valgt til den utrolig viktige jobben fordi hun er dyktig. Tvers gjennom dyktig og sterk. Det jeg vil si til alle jenter og kvinner der ute, og særlig de med minoritetsbakgrunn og ulike identiteter som kan være marginaliserte, er dette: Husk at det først er din vilje, din gjennomføringsevne og din evne til å nå dine mål som tar deg dit du vil være. 

 

Jeg håper at vi alle nå kan øke innsatsen for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Ikke bare i USA og Norge, men i hele verden. Det vil bli spesielt viktig å få øynene mer opp for alle de kvinner og jenter der ute som møter ekstreme hindre, ødeleggende tabuer og rigide kjønnskulturer som bare trykker dem enda mer ned. Selvfølgelig er både gutter og jenter like mye verdt, men ofte har kvinnene ansvaret for å ta seg av barna med spesielle behov. 

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kjemper fremdeles for grunnleggende ting som tilgang til utdanning, arbeid, sport og kultur i Norge. Å være flyktning eller asylsøker som lever med funksjonshemning er enda mer utfordrende. Abloom har kjempet utrettelig de siste ti årene for å få disse menneskene ut av skyggen. Åpenhet, likeverd og like rettigheter må også bli en realitet for mennesker som i dag blir avvist og forsømt.

 

Jeg ønsker Kamala Harris, Joe Biden og hele USA lykke til. Fordi mennesker med funksjonsnedsettelser over hele verden fortjener verdensledere som bryr seg, vil endre verden, og gjennomfører gode endringer. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.