Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Ønsker du å støtte vårt arbeid?

Ønsker du å støtte vårt arbeid?

Abloom er en liten organisasjon som gjør veldig mye med begrensede midler. Derfor er vi svært takknemlige for de bidragene vi kan få. Alt vi får inn går rett til arbeidet med å hjelpe barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige.

Tusen takk! Vippsnummer 24438

 

Om organisasjonen

 • Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende.  

 • Abloom jobber med å bryte skadelige tabuer som rammer mennesker med funksjonsnedsettelser. Disse skadelige tabuene fører til sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Ablooms visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt.  

 • Organisasjonen fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom arrangementer og prosjekter gjennom året. Alt vi gjør er åpent for alle, men majoriteten av deltakerne våre er minoritetsspråklige. 

 • Hovedarrangementene er Abloom Filmfestival i uke 47 (siden 2012), Mini Abloom pop-up festival for barn (siden 2015), Abloom piknik (siden 2015), Abloom Sommerdager og flere viktige prosjekter som “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff” (siden 2018) og Fellesdugnad mot koronoviruset

 

ABLOOMS HOVEDPROSJEKTER 2018-2021

Dette tror vi på:

 • Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes. 

 • Tabuer skal bryter – kunnskapen skal styrkes. Og det må sårbare individer til gode.

 • Alle, uansett identitet, er velkommen til å gjøre noe godt andre gjennom Abloom. 

Målgruppe

 1. Minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse – og deres pårørende.

 2. Barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa – der en eller flere medlemmer har en funksjonsnedsettelse.

Dette gjør vi:

 • Vi arrangerer Abloom Filmfestival, Mini Abloom, Abloom Sommerdager og har en rekke prosjekter. En effektiv leverandør av gode møteplasser for sårbare minoriteter og fagpersoner.

 • Abloom står i front i kampen for å bryte tabuer, bl.a gjennom prosjektet “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

 • Abloom starter og deltar i debatter om funksjonshemmede og deres behov.  

 • Abloom stimulerer til økt samfunnsdeltakelse blant minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier. 

 • Abloom rekrutterer, organiserer og lærer opp frivillige med minoritetsbakgrunn – mange av dem flyktninger og sårbare dobbelminoriteter. 

 • Abloom sitter i ulike råd og utvalg som sikrer god samhandling. Vi samarbeider også med forskere i Norge, og bidrar gjerne med mer innen forskningen og utvikling.

 • Abloom rådgir og veileder målgruppen hele året.