Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Zahraa Shakoor - Ablooms nestleder

Zahraa Shakoor - Ablooms nestleder​

Zahraa Shakoor (20), er organisasjonens nestleder/ assisterende administrator.

 

Hva Abloom betyr for deg?

— Å vokse opp med en bror som lever med en funkjsonshemming har påvirket mye av hvordan Abloom har blitt en hjertesak for meg. Da han ble ferdig i barnehagen og skulle begynne på skolen, visste jeg det kom til å komme samhandling med andre barn på en litt annerledes måte enn i barnehagen. Jeg husker at barna mobbet ham og jeg følte et ansvar som storesøster for å beskytte ham fra omverden. Hadde det ikke vært for at han var veldig flink til å gi uttrykk for hva som skjedde i skolegården, venner som støttet ham, styrken han selv hadde og en mor som alltid fulgte opp slike hendelser med skolen — så vet jeg ikke hvor vi hadde vært idag, sier Zahraa.

 

Disse private og sterke opplevelsene gjør at hun har et stort ønske om å være en del av noe som kan skape en forskjell i samfunnet.

 

— Særlig i miljøer med minoritetsspråklige bakgrunn er funksjonshemmet et tabubelagt tema. Dette er noe vi som medlemmer av samfunnet må slåss mot, slik at alle skal bli godtatt — akkurat som de er.

 

Hvordan det er å formelt introduseres som nestleder:

 

Zahraa er bare 20 år gammel, men går nå inn som nestleder i en organisasjon med mye aktivititet, mange frivillige og kompliserte prosesser på kryss og tvers. Det skremmer ikke den stødige unge kvinnen.

— Dette er en spennende utfordring som jeg er klar til å ta tak i. Jeg er veldig klar over ansvaret jeg har i en så viktig stilling. Det er en ære å få en så stor oppgave, hvor jeg får lov til å være med å bidra til å spre budskapet om at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt!

 

Hva slags tanker du har om Ablooms arbeid med de ulike målgruppene?

 

— Alt fra fagpersoner, organisasjoner, politikere og pårørende har behov for vårt arbeid. Primærmålgruppen for Abloom er funksjonshemmede med minoritetsspråklig bakgrunn og barndomsfamilier som lever under fattigdomsgrensen. Gjennom våre arrangementer som Mini Abloom, Abloom Sommerdager og spesielt fagkonferansen under Abloom filmfestival, har vi fått muligheten til å skape en møteplass hvor alle kan bli sett og hørt gjennom bl.a kunnskapsutveksling, sier nestleder Shakoor og legger til:

 

— Vi øker livskvaliteten til minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier gjennom økt samfunnsdeltakelse. Dette gjør vi gjennom rekruttering, organisering og gjennomføring av ulike aktiviteter. Dette skaper videre en samhandling som gir stor tilhørighet for målgruppene våre — noe jeg mener er positivt og bidrar til økt samfunnsdeltakelse, sier den ferske nestlederen.

 

Leder, Faridah Nabaggala, har følgende å si om sin nestleder.

 

— Zahraa er omtenksom, en kreativ sjel, omsorgsfull og har et hjerte av gull. Hun brenner ekstra sterkt for barn med spesielle behov. I tillegg har hun en stålvilje! Sier hun. Hun har bidratt som frivillig i mange år og vi er glad for å ha henne om bord.