Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

8. mars: Abloom jobber for inkludering, ikke segregering

8. mars: Abloom jobber for inkludering, ikke segregering

Kjære venner,

 

Det er 8. mars, Den Internasjonale Kvinnedagen, og jeg ønsker hele verden gratulerer med dagen. I Norge har vi kommet veldig langt, både når det gjelder funksjonshemmedes rettigheter og livskvalitet spesielt — og kvinners rettigheter og situasjon generelt. 

 

Ja, vi har mye å feire. Men i mange andre deler av verden er vi absolutt ikke i nærheten av den ønskede situasjon for kvinner og jenter, deriblant transpersoner. Med og uten funksjonsnedsettelse. 

 

Barn og voksne med nedsatt funksjonsevne har mye høyere risiko for å bli utsatt for voldshendelser enn deres jevnaldrende som ikke har funksjonsnedsettelser, ifølge forskning publisert i Lancet. Og kvinner med nedsatt funksjonsevne har økt risiko for emosjonelle, fysiske og seksuelle overgrep, ifølge amerikansk forskning. De er også i fare for å oppleve overgrep på en rekke områder i livet. Disse forferdelige situasjonene blir forsterket av den sosiale stigmatiseringen av mennesker som lever med funksjonsnedsettelse. Diskriminering, tabuer og stereotypier er alvorlige problemer vi i Abloom slåss mot i alt vårt arbeid. 

 

Les mer om vårt prosjekt “Funksjonsnedsettelse — ikke en guddommelig straff”

 

Likeverd er og blir det viktigste mål og prinsipp i alt jeg foretar meg i Abloom og ellers. Og dette er solid forankret i menneskerettighetene. Artikkel 1 i FNs FNs verdenserklæring om menneskerettigheter:

 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

 

La oss tenke litt på det. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Det står ikke at mennesker skal tildeles ulik verdi basert på kjønnsroller, definisjoner og kulturer. Vi har alle samme verdi, og vi har faktisk en plikt til å stå på for at den fine setningen skal bli til virkelighet i vårt dagligliv, våre hjerter og vårt samfunn.

 

Vi må alle jobbe for likestilling mellom kjønnene. Det betyr av og til at menn må gi fra seg noe makt, mens andre ganger er det kvinner som må akseptere at likestillingen også betyr at menns posisjon må styrkes. Jeg har alltid vært, og kommer alltid til å være, mest opptatt av reell likestilling. Igjen og igjen gjentar jeg: Abloom jobber for inkludering, ikke segregering.

 

Alle har et ansvar for å reagere kraftig mot den forferdelige volden som kvinner, deriblant mange transpersoner, opplever i mange land. Mange av disse opplever jo også å få en varig funksjonsnedsettelse på grunn av den volden de blir utsatt for i hjemmene, på arbeid og ute i samfunnene de bor i. Jeg ber innstendig om at norske og internasjonale organisasjoner trapper opp kampen mot all slags vold og urett som holder mennesker nede. 

 

Å gi noen en funksjonsnedsettelse er veldig enkelt. Vold, overgrep, manglende medisinsk hjelp, mishandling, mobbing, rusmisbruk, krig, traumer… Det er bare noen av veldig mange måter menneskers psykisk og fysiske helse blir ødelagt. Å gjøre samfunnet universelt utformet og inkluderende er absolutt ikke like enkelt. Derfor håper jeg også at vi fremover kan ha fokus på at vi må aktivt velge å si nei til destruktive tanker, ideologier, tabuer, voldelige strømning og mer. Men viktigst av alt er det å si ja til fred, vennlighet, internasjonal solidaritet, likestilling, likeverd — og alt som bygger mennesker opp. 

  

Jeg ønsker alle, uansett kjønnsidentitet, gratulerer med denne dagen. Og jeg inviterer alle til å satse på fellesskapet! Sats på hverandre. Sats på kunnskap, kjærlighet og fremgang for alle. 

 


Faridah Nabaggala
Leder
Abloom 

Følg oss på Facebook og Instagram!