Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

ARCHIVE

En frydefull Abloomdag på Tusenfryd

En frydefull Abloomdag på Tusenfryd Abloom gir opplevelsesrike sommerdager med gratis tilbud til flyktninger, barnefamilier med barn/unge med nedsatt funksjonsnedsettelse, og personer som lever under fattigdomsgrensen. Målgruppene våre har utfordringer […]

READ MORE