Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

                                          Vi gratulerer vår direktør
med høythengende utnevnelse

Den 23. juni ble Likeverds- og mangfoldsutvalget formelt utnevnt av Kongen i statsråd. I den forbindelse kontaktet regjeringen Faridah S. Nabaggala og ytret at de ønsker å ha henne med på laget.

Utvalgets mål er å utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av likeverdsreformen og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Utvalget skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

 

– Vi har et viktig arbeid foran oss, noe jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med andre utvalgsmedlemmer og et dyktig sekretariat! Personer med funksjonsnedsettelse trenger ikke flere fine ord på et papir. Det kreves en del jobb, og vi har en vei å gå før de har et godt liv. Mer konkrete tiltak må inn slik at det ikke ender opp kun på papir. Vi må ha mennesker som jobber med mennesker – ikke bare gode formuleringer. Jeg ser frem til samarbeidet, sier Faridah Nabaggala.

 

Se regjeringens pressemelding om utvelgelsen her.

 

Vi i Abloom er glade for at våre leder blir annerkjent på denne måten og har blitt valgt inn som utvalgsmedlem i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

 

Kort om Faridah

Faridah Shakoor Nabaggala er en aktivist for mennesker som lever med funksjonshemninger, sosial entreprenør, pragmatisk leder, festivaldirektør, seniorrådgiver, forretningskvinne, filmskaper, barnebokforfatter, sanger og skribent. Hun bor og jobber i Oslo. Hun er grunnlegger og leder av organisasjonen Abloom, som har arrangert Abloom filmfestival i Oslo siden 2012. Hun har vunnet flere priser, blant annet Oslo bys kunstnerpris. Nabaggala står bak en rekke banebrytende prosjekter med den hensikt å hjelpe barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norge. I tillegg er Nabaggala spesialrådgiver på mangfold og integreringsfeltet, og hun sitter i ulike referansegrupper, utvalg og andre offentlige brukerutvalg for inkluderingsarbeid i NFI.

 

Felleserklæringen om at funksjonsnedsettelser ikke er en guddommelig straff. 

– Mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende fortjener å leve i frihet, motta omsorg og ikke bli utsatt for tanker og prat som både sårer og opprører, sier Faridah.

 

Faridah har de siste par årene jobbet aktivt for å samle religiøse og politiske ledere til å møtes for å drøfte problemet, og forplikte seg til å jobbe for en positiv forandring i egne menigheter og miljøer. 

 

Tidligere i år fikk hun prester, imamer og andre religiøs ledere, daværende kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande (V), Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) til å aktivt engasjere seg i prosjektet. Se appellene fra ovennevnte og flere på vår YouTube-kanal.

 

Andre som har underskrevet erklæringen er blant andre helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Du kan lese mer om selve prosjektet her.