Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kulturdepartementet støtter Ablooms arbeid!

Kulturdepartementet støtter Ablooms arbeid!

Kulturdepartementet deler ut 1,5 millioner kroner til Abloom. Pengene går til vårt arbeid med å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser bedre tilgang til idretts- og kulturopplevelser. Det kom frem under endringer i statsbudsjettet 2021.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-25-s-20212022/id2889490/?ch=2

Abloom har jobbet hardt gjennom flere år med lite penger for å gi barn og unge med funksjonshemmede en vei inn i samfunnet. Vi har arrangert alt fra den store Abloom filmfestival, til Mini Abloom Tøyen og Stovner, Abloom sommerdager og mange flere tiltak og prosjekter. Alt har vært gjort for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt sett og hørt. 

 

– På vegne av Abloom ønsker jeg å takke kulturminister Anette Trettebergstuen og kulturdepartementet for tildelingen. Med disse midlene skal vi kunne klare å styrke Ablooms arbeid med å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser bedre tilgang til idretts- og kulturopplevelser, sier en glad Abloom-leder, Faridah Nabaggala. 

 

Fortsatt er det mange barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres foresatte som lever på utsiden av det norske samfunnet. Departementets satsing på nettopp Ablooms arbeid viser regjeringens alvor og målrettethet på dette feltet. 

 

– Og det kommer også hele samfunnet til gode, da det sørger for at flere blir aktive, produktive og inkluderte borgere, sier Nabaggala. 

Følg med på Abloom.no og følg oss på Facebook! 

Nå ønsker Abloom å møte Trettebergstuen og øvrig politiske ledelse i departementet. Vi vil  diskutere hvordan vi kan bruke Ablooms unike posisjon blant minoritetsspråklige mennesker med funksjonsnedsettelse, og deres familier, til å bruke kultur og idrett til effektiv integrering. 

 

– Vi takker Trettebergstuen for hennes mangeårige kamp for minoriteter, og for å ha bekjempet stigma og skam hos funksjonshemmede. Det er tydelig at  ministeren er engasjert i vanlige folks faktiske problemer og lidelser.

 

2022 blir et spennende og enda mer energisk år i Abloom. Ta en titt på vår kalender! Der vil 

du finne alt fra fantastiske Mini Abloom Mini Abloom para idrettsdag 2022 – 20. mai, til Abloom vinterleker, og mye annet spennende. 

 

Vi har også et nytt tema for Abloom Filmfestival: Traume; hvem bryr seg? Med pårørende i fokus, samt søskenperspektiv. Det er så viktig at vi nå setter dette på agendaen, og vi i Abloom er stolte av å alltid bryte tabuer! Sier en glad Nabaggala – som gleder seg til masse meningsfull jobbing i 2022.

 

Vi ønsker alle aktører innen idrett, frivillig arbeid og kultur med mål om inkludering av mangfold velkommen til samarbeid gjennom hele året. Se på hva vi fikk til med mange idrettsaktører under Mini Abloom 2021! Send oss en epost på post@abloom.no 

 

 

Mer info om Abloom vinterleker og sommerdager, samt alle de andre arrangementene og prosjektene vi driver, kommer på Abloom og vårt nyhetsbrev. Meld deg på nyhetsbrevet ved å i klikke inn helt nederst på nettsiden vår. 

Følg med på abloom.no 

God jul fra alle oss i Abloom!