Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

“Funksjonsnedsettelser – ikke en guddommelig straff”

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.


Signering.jpgFADE.jpg

Faridah S. Nabaggala

Jeg har lært å kjenne alle disse menneskene, og har så stor respekt for dem. De er spesielle foreldre. Til dem som tror på Gud, sier jeg: «Du ble valgt av Gud. Han så at dere var spesielle mennesker som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke skam.»

Copyrights @ 2019 All rights reserved!Bryter Ned Tabuer 2021.jpg

Samarbeid med oss!

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere. Vi har valgt å samarbeide med mange tros- og livssynssamfunn. På denne måten bidrar vi til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn og andre aktører lokalt. Vi er glade for å få med så store trossamfunn i prosjektet, og gleder oss til det videre samarbeidet med dem og de andre trossamfunnene vi rekrutterer.

Ta kontakt:post@abloom.no

Copyrights @ 2019 All rights reserved!

Finansiert av Barne- og familiedepartementet

 

Appeller fra ulike samarbeidspartnere og støttespillere:

Første samarbeidsmøte med Abloom ifm. prosjekt Abloom bryter ned tabuer 2021:

PDF dokumenter:

Arrangementer: