Abloom deltar i fellesdugnad mot koronaviruset

Det har vært en viss overhyppighet av smitte av Covid-19 hos innbyggere med innvandrerbakgrunn i bydeler med høyere andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Abloom skal hjelpe helsemyndighetene i Norge med å få ut (eksisterende) informasjon som allerede er lagt ut av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet på forskjellige språk.

IMDi er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet.

Målrupper for prosjektet

Abloom er bekymret for funksjonshemmedes reduserte eller manglende tilgang til andre mennesker som vanligvis hjelper til. Dette er familie, venner og frivillige, samt at det er en manglende tilgang til ordinære helse- og sosialtjenester. Det samme gjelder visse øvrige grupperinger i innvandrerbefolkningen; personer som har lite nettverk. Pandemien setter sterkt preg på liv og samfunn i norge – men vi jobber for å minimere skadene.

 

Målbare resultater

 • Tittel: Historien om Koronaviruset – et digitalt barneblad med illustrasjoner & informasjon om Covid-19.

  Forfatter: Faridah Shakoor Nabaggala

  Sjanger: Eventyr

  Lengde: 12 sider

  Aldersgruppe: 6-10 år

 • Boken er gratis og tilgjengelig digitalt i tillegg kommer den til å finnes på flere språk, men er per i dag kun tilgjengelig på norsk og engelsk. Lydfilene er tilrettelagt for alle som ønsker eller trenger lydstøtte.

 • Aktivt drive med informasjonsarbeid internt i relevante miljøer. Tilgjengeliggjøre informasjonsmateriell om Covid-19 og smittevern rettet mot innvandrerbefolkningen på flere språk gjennom video/audio/tekst osv.

 • Produksjon av digitale spill med informasjon om Covid-19 på ulike språk til barn/foreldre. Dette produseres ut fra våre plakater som allerede er illustrert og rettet mot de minoritetsspråklige miljøene. Her jobber vi stadig med å utvikle mer innhold som er relevant for prosjektet.

 • Mini Abloom Stovner er en pop-up festival for barn, og vi engasjerer hvert år hundrevis av barn. I 2020 var Mini Abloom heldigital, men vi satser på at Mini Abloom blir en stor paraidrettsdag der vi tar med dette prosjektets mål videre.

Fornøyelsespark-uken