Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Abloom deltar i fellesdugnad mot koronaviruset

Det har vært en viss overhyppighet av smitte av Covid-19 hos innbyggere med innvandrerbakgrunn i bydeler med høyere andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Abloom skal hjelpe helsemyndighetene i Norge med å få ut (eksisterende) informasjon som allerede er lagt ut av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet på forskjellige språk.

IMDi er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet.

Dette gjør vi i 2022:

 • Lansering og spredning av barneboka På eventyr med Koronaviruset.

 • Informasjonsgrupper direkte på arabisk og somalisk om smittevern.

 • Sprer og videreutvikler digitale spill om smittevern og Covid-19

 • Kommunikasjonsarbeid: online spredning av barnebok, journalistisk arbeid, appell mm.

 • Arrangere Mini Abloom Paraidrettsdag 20. mai på Stovner – og spre god informasjon samtidig.

 • Vi fortsetter med å spre informasjon på alle våre arrangementer, møter og aktiviteter. Men vi gleder oss også til å kunne oppsummere alt på Abloom filmfestival 2022 i november.

Dette gjorde vi i 2020:

 • Lanserte boka Historien om Koronaviruset og jobbet med å skape forståelse for virusets art og herjinger, samt smittespredning.

 • Vi brukte Mini Abloom 2020 til å spre informasjon om Covid-19 og smittevern gjennom digitale spill, film/video, barnebok og grafikk.

 • Vi jobbet mye med å veilede minoritetsspråklige foreldre og deres barn via telefon, nettmøter og epost. I tillegg hadde vi flere fysiske møter, da det var mulig og lov.

 • Vi brukte også Abloom filmfestival, som ble strømmet av over 8000 mennesker, til å drøfte smittevern og løfte opp ensomhetsproblematikk og mangelen på forståelig informasjon. Dette var spesielt viktig minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres pårørende – men også for etnisk norske funksjonshemmede.

 • Vi brukte Abloom Sommerdager til å øve på praktisk gjennomføring av smittevern i sosiale settinger. Dette var svært viktig for mange mennesker, som hadde et desperat behov for sosial kontakt og glede i fellesskap.

 • Vi har også hatt et pågående informasjons- og kommunikasjonsarbeid på ulike språk. Bl.a har vi satset hardt på å nå ut til arabisk- og somalisktalende miljøer via direkte kontakt (ansatte og frivillige).